Luister
Live
18 april 2021 - 13:18
Deel dit artikel:

Gemeentenieuws van Valkenswaard is hier gebundeld | Aflevering 15

Hier hebben we al het gemeentenieuws van Valkenswaard voor jou gebundeld. Een handig overzicht van wat gemeente Valkenswaard de afgelopen week allemaal voor nieuws naar buiten heeft gebracht. Blijf Valkenswaard24 volgen om niets te missen.

valkenswaard24 / Gemeente Valkenswaard • Beeld - Michael van Tol

Raadsvergadering op 29 april
Op donderdag 29 april vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Deze raadsvergadering is openbaar.

U kunt deze vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

U kunt de vergadering ook bijwonen. Vanwege de Coronamaatregelen, vragen wij u om u van te voren aan te melden bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Dat kan via een mailbericht aan cobie.miedema@valkenswaard.nl, of telefonisch via nummer (040) 2083407.

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
• Voorstel over beschikbaar stellen krediet voor haarbaarheidsonderzoek parkeren Valkenswaard-Zuid
• Voorstel over ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
• Voorstel over ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
• Voorstel over ontwerpbegroting 2022 Metropoolregio Eindhoven
• Houthandel Daams

Zie voor de volledige agenda www.valkenswaard.nl/raadsvergadering.


Nieuwe Kringloopwinkel Valkenswaard opent haar deuren
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om het pand aan de John F. Kennedylaan 28 gereed te krijgen en ze zijn er klaar voor bij Verderest. Op zaterdag 24 april gaan de deuren open voor het winkelend publiek. “Het was natuurlijk even spannend omdat we toch een ander soort opening in gedachten hadden maar deze vreemde coronatijd vraagt om een flexibele aanpak. Dus gaan we van start met winkelen op afspraak", aldus Marina Liebregts van stichting Verderest. Het winkelen zal natuurlijk helemaal volgens de RIVM-richtlijnen gebeuren. U kunt een tijdslot reserveren, uw handen desinfecteren bij de ingang en vergeet uw mondkapje niet. Per tijdslot is er plaats voor 50 personen.

Totaalconcept van recylecentrum en kringloopwinkel
Wethouder Geldens is erg blij dat het gelukt is om een nieuwe partij naar Valkenswaard

te halen. “Wij zullen samen met Verderest blijven verkennen wat de mogelijkheden zijn om de Valkenswaardse kringloopactiviteiten verder te optimaliseren. Daarbij staan onderwerpen als recyclen, hergebruik van grondstoffen, werkgelegenheid en een optimale service voor onze inwoners centraal”, aldus Geldens.

In samenwerking met de gemeente Valkenswaard zamelt Verderest herbruikbaar spullen in voor het nieuwe concept recycle-centre met kringloopwinkel.

De gemeente is we ervan overtuigd dat de kringloopbedrijvigheid een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van afvalreductie en hergebruik van grondstoffen.

Verderest is sinds 10 jaar gevestigd in de gemeente Cranendonck. De doelstelling is het reduceren van de afvalstroom door verkoop van spullen en het repareren en ‘upcycelen’ van meubels en materialen. Naast de winkel is er daarom in Valkenswaard een werkplaats ingericht voor het herstellen van fietsen en metaalbewerking, een textielatelier en een houtbewerkingsatelier. De gemeente Valkenswaard beschikt daarmee over haar eerste Circulair ambachtscentrum.

Werkgelegenheid in ‘circulair ambachtscentrum’
Verderest biedt werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel ze te empoweren, een vak te laten leren en zo doorstroming naar een betaalde baan te bevorderen. Het circulaire ambachtscentrum zal zoveel mogelijk zelf (kapotte en onbruikbare producten) ontmantelen en recyclen, en de verkregen grondstof aanbieden aan de industrie, het cradle to cradle concept staat dan ook hoog in het vaandel.

Openingstijden voor winkelen op afspraak
De openingstijden van de winkel zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor het maken van een winkelafspraak kunt u bellen tussen 9.00 en 17.00 uur via het nummer (040) 3039119. U kunt dan een tijdslot reserveren van maximaal 45 minuten.

Spullen aanbieden of laten ophalen
Heeft u als inwoner spullen die die u zelf niet meer wilt of nodig heeft, maar die nog heel goed een tweede leven bij iemand anders kunnen hebben? Dan kunt u die op laten halen door Verderest. U kunt nagenoeg alle bruikbare spullen zoals textiel, schoeisel, meubels, speelgoed, boeken, gereedschap en kleingoed aanbieden. Verderest hanteert bij het ophalen de zogenaamde 80/20 regel. De chauffeur bepaalt of iets nog bruikbaar is, maar als een klein deel onbruikbaar is (maximaal 20%) dan worden deze spullen ook meegenomen. Neem voor het aanbieden van spullen telefonisch contact op met Verderest of stuur een mailtje naar info@verderest.nl

Kleine goederen kunt u ook zelf naar het afgifteloket brengen.


Luikerweg gedeeltelijk afgesloten van 23 tot 27 april
Om de bestaande Luikerweg te koppelen aan de Nieuwe N69, is het nodig om een gedeelte van de Luikerweg tijdelijk af te sluiten voor al het autoverkeer. Dit gebeurt van vrijdagavond 23 april 19.00 uur tot dinsdagochtend 27 april 2021 omstreeks 06.00 uur.

Tussen de Kempervennendreef en Venbergseweg wordt de Luikerweg fysiek afgesloten. Maar al bij de rotondes N613 (Bergeijksedijk/Fressevenweg) en N396 (Zuidelijke Randweg) worden verkeersregelaars ingezet om alleen bestemmingsverkeer door te laten.

Het (brom)fietspad Luikerweg blijft tijdens de afsluiting beschikbaar.

Omleidingen vanuit en richting Valkenswaard
Aanwonenden en bedrijven blijven bereikbaar. Er worden omleidingsroutes ingesteld voor het verkeer.
• Verkeer op de Luikerweg richting Valkenswaard wordt omgeleid via de N613 (Bergeijksedijk/Fressevenweg) en N397.
• Vanuit Eindhoven/Valkenswaard-Noord wordt verkeer omgeleid via de Geenhovensedreef, Nieuwe Waalreseweg, N397 en N613.
• Verkeer komende vanuit Valkenswaard en richting België wordt omgeleid over de N396 en Maastrichterweg.

Vanaf 27 april 06.00 uur nieuwe aansluiting tussen N69 en Luikerweg in gebruik
Deze aansluiting wordt namelijk door Boskalis ingezet als tijdelijke omleidingsroute (bypass) naar de N397. Zo kan verkeer goed blijven doorstromen tijdens diverse werkzaamheden die dit jaar plaatsvinden in de regio.
• Verkeer op de Luikerweg met bestemming Valkenswaard en vice versa rijdt dan via de rotondes Luikerweg en toe- en afrit.
• Verkeer op de Luikerweg met bestemming Dommelen/N397 en vice versa kan gebruik maken van de Bypass Valkenswaard. Deze bypass wordt komende periode ingezet als omleidingsroute ter ontlasting van het omliggende wegennet tijdens diverse reconstructie- en ombouwwerkzaamheden die in 2021 uitgevoerd worden.
• De Victoriedijk is definitief aangesloten op de nieuwe rotondes van de Luikerweg. De tijdelijke oversteek ter hoogte van de N69 is komen te vervallen.


Gemeentehuis met Koningsdag
Het gemeentehuis is op dinsdag 27 april gesloten vanwege Koningsdag.


Afvalinzameling Koningsdag
Op Koningsdag, op dinsdag 27 april, zamelt Cure geen afval in. De milieustraten en de Cure klantenservice zijn op deze feestdag ook gesloten.

Wordt normaal gesproken op dinsdag uw container voor restafval of GFT geleegd? Bekijk dan in de afvalkalender wanneer Cure de inzameling inhaalt. U vindt de afvalkalender op www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender, of download de Cure afvalapp.

De inzameling van het oud papier vervalt op deze feestdag en wordt niet ingehaald.

Op tijd aanbieden tijdens inhaaldagen
Mogelijk rijden de inzamelvoertuigen op een ander tijdstip door uw straat dan u gewend bent. Zorg er daarom voor dat uw afval op tijd buiten staat, zodat Cure uw afval kan inzamelen. Zet uw afval daarom vóór 6.45 uur aan de straat.

Altijd op de hoogte via de Cure Afval App
Met de Cure Afval App heeft u altijd uw eigen afvalkalender bij de hand. Stel de notificaties in, zodat u tijdig weet wanneer u uw afval buiten moet zetten. Zo bent u altijd op de hoogte, ook bij feestdagen!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over afvalinzameling op www.cure-afvalbeheer.nl .

Met vragen of meldingen kunt u terecht bij de Klantenservice van Cure via mailadres klantenservice@cure-afvalbeheer.nl of telefoonnummer (040) 2500130.


Gemeente bestrijdt eikenprocessierups
De gemeente Valkenswaard start binnenkort weer met de bestrijding van de eikenprocessierups. We hebben in 2020 een Eikenprocessierupsteam (Epr-team) in het leven geroepen om de bestrijding nog beter te kunnen coördineren.

We houden op dit moment, samen met een professioneel bedrijf, de ontwikkeling van de rupsen in de gaten. Door het koude, wisselvallige weer, komen de eitjes later uit dan vorig jaar.

Bestrijding door nevelbespuiting
In Valkenswaard bestrijden we de rupsen preventief via nevelbespuitingen met het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari. Daar hebben we al eerder goede resultaten mee behaald. Het middel wordt door steeds meer gemeenten gebruikt.

De bespuitingen gaan van start als de bomen voldoende bladeren hebben waar het biologisch middel zich aan kan hechten. De verwachting is dat dat binnenkort het geval is. Het bacteriepreparaat hecht zich aan de blaadjes die worden opgegeten door de eikenprocessierups.

Tip: blijf uit de buurt blijven van de spuitnevel. Vooral omdat daarbij mogelijk brandharen van de oude nesten van de rups verwaaien (nieuwe rupsen hebben nu nog geen brandharen), die zorgen voor de irritatie en jeuk aan huid en slijmvliezen. Houd ook huisdieren op voldoende afstand. We bestrijden de rupsen vooral in de bebouwde kom, langs wegen met veel eikenbomen en ook daarbuiten langs veel gebruikte fiets- en/of wandelroutes. In verband met de korte bestrijdingsperiode wordt er van heel vroeg in de ochtend tot diep in de nacht gespoten.

Natuurlijke bestrijding via inzet van mezenkastjes
Er zijn signalen dat Xentari mogelijk ook andere rupssoorten zou doden. Uit voorzorg gebruiken wij het middel niet in gebieden waar beschermde vlindersoorten voorkomen. Hier zetten we de natuurlijke vijand van de processierups in: de koolmees. We hangen mezen- en vleermuizenkastjes op en planten specifiek groen wat de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aantrekt. Bijkomend voordeel: de speciale bloemen- en bollenmengsels zorgen voor mooiere, kleurrijke bermen en plantsoenen.

Oproep: wikkel geen plastic om bomen
De afgelopen jaren zagen we dat plastic is gewikkeld om de stam van eikenbomen in onze gemeente. Dit zou de eikenprocessierups, in de preventieve fase, moeten bestrijden. Uit onderzoek van het Kennisplatform Processierups blijkt dat dit niet zo is. Rupsen komen uit eipakketjes hoog in de eikenboom en eten daar van de bladeren. Ze verplaatsen zich dus niet in of uit de boom. Het idee dat het plastic de looproute van de rupsen over de boomstam zou blokkeren, is dus onjuist.

We roepen iedereen op: wikkel géén plastic om eikenbomen. Het laat na een tijdje los en komt in de natuur terecht. Dat willen we juist niet.

Alle informatie op webpagina
Op de gemeentelijke website staat een speciale pagina over de eikenprocessierups: www.valkenswaard.nl/rups. Daar vindt u onder meer achtergrondinformatie over de rups, de bestrijding en tips wat u kunt doen als u toch in aanraking komt met de brandharen.


Lintjesregen en Koningsdag 2021
Vanwege de landelijke Coronamaatregelen, kunnen voor 28 april zeker nog geen grote bijeenkomsten plaatsvinden.

Daarom kunnen ook dit jaar tijdens de Lintjesregen geen Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens een ontvangst in de raadzaal van het gemeentehuis. In plaats hiervan is gekozen voor een alternatief. Burgemeester Ederveen bezoekt samen met kinderburgemeester Sterre Geenen de decorandi en de kinderburgemeester reikt de onderscheidingen aan de voordeur uit.

Benieuwd wie de gelukkigen zijn? Houd dan op maandagmiddag 26 april lokale omroep VOS TV en de website en sociale media van de gemeente goed in de gaten!

Geen bijeenkomst gedecoreerden op Koningsdag
De gemeente organiseert jaarlijks op Koningsdag een feestelijke bijeenkomst voor alle inwoners van Valkenswaard die in het bezit zijn van een Koninklijke onderscheiding. Vanwege de Coronamaatregelen kan deze bijeenkomst op dinsdag 27 april helaas ook dit jaar niet doorgaan.

Wel heeft de burgemeester een brief gestuurd naar alle gedecoreerde inwoners van Valkenswaard, waarin hij zijn dank uitspreekt voor hun jarenlange inzet voor de gemeenschap. De brief gaat vergezeld van een kleine attentie en een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht door decoranda en inwoonster, mevrouw Ria Van Amelsvoort.

Blijf u houden aan de basisregels
Inmiddels zijn steeds meer mensen gevaccineerd en heeft het kabinet vorige week een openingsplan gepresenteerd. Om ervoor te zorgen dat er stap voor stap meer mogelijk is, blijft het belangrijk dat u zich aan de basisregels houdt. De basisregels helpen om besmetting met het coronavirus van uzelf én anderen te voorkomen. Ook als u al gevaccineerd bent.

Om besmetting te voorkomen, blijft het belangrijk om o.a. het volgende te doen:
· Was uw handen vaak en goed, met water en zeep.
· Houd 1,5 meter afstand, ook van vrienden en familie.
· Klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u testen.

Volg actuele informatie
Op de hoogte blijven van actuele informatie over Coronamaatregelen?

Volg de berichten op onze website www.valkenswaard.nl/coronavirus, via onze Facebookpagina @GemeenteValkenswaard en ons Twitteraccount @_ Valkenswaard.

Meer informatie kunt u vinden op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Met vragen kunt ook bellen naar het publieksnummer 0800-1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).


Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug