Luister
Live
13 november 2021 - 11:35
Deel dit artikel:

Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2' geeft belangen voor natuur, mobiliteit en recreatie weer

Voor de gemeente Valkenswaard is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied gemaakt: bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’. Dit is een belangrijk bestemmingsplan voor de bewoners en de gebruikers van het buitengebied van de gemeente Valkenswaard. In het plan komen veel verschillende belangen samen zoals natuur, landbouw, water, landschap, milieu, mobiliteit en recreatie. Alles moet een plek krijgen en alle functies moeten met elkaar in balans zijn. Dat maakt het vaststellen ervan tot een complexe opgave.

valkenswaard24 / Redactie • Beeld - Pixabay / Foto ter illustratie

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ heeft de gemeente bijna honderd zienswijzen ontvangen. Deze hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’. Eveneens zijn er ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ gewijzigd vast te stellen.

Mogelijkheid tot inspreken

De gemeenteraad organiseert op 23 november 2021 een extra commissievergadering om iedereen die dat wil de mogelijkheid tot inspreken te bieden. Deze vergadering wordt volledig gewijd aan het horen van insprekers over het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’. Deze commissievergadering is openbaar, begint om 19.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk deze op uw computer, tablet of telefoon via webcast: valkenswaard.nl/webcast.

U kunt de vergadering ook bijwonen. Vanwege de Coronamaatregelen, vragen wij u om u van te voren aan te melden bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Dat kan via een mailbericht aan cobie.miedema@valkenswaard.nl. Let erop dat u bij binnenkomst een mondkapje dient te dragen. Deze mag tijdens de vergadering afgezet worden. Graag attenderen wij u ook op 1,5 meter afstand die u van elkaar dient te houden.

Spreekrecht

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk doorgeven aan de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema per mail cmi@valkenswaard.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 november 2021, 24.00 uur. Graag met opgave van de locatie waarover u wilt inspreken.

Verder proces

Na de commissievergadering en voorafgaand aan de raadsvergadering op 16 december worden het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ en de Nota van zienswijzen behandeld in de commissievergadering van donderdag 2 december 2021. Deze commissievergadering is openbaar, begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. U kunt bij deze vergadering aanwezig zijn, maar heeft hier niet de mogelijkheid om in te spreken over het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug