Luister
Live
21 november 2021 - 15:23
Deel dit artikel:

Corona krijgt sport(organisaties) in Valkenswaard niet klein

Dat sport en bewegen belangrijk zijn voor onze gemeenschap weten we allemaal. Dat het ook noodzakelijk is voor Valkenswaard dat hier op ingezet wordt, is ook weer gebleken tijdens de coronacrisis. Ondanks dat corona sportorganisaties de afgelopen tijd het vuur aan de schenen legt, blijft iedereen vooruit kijken. Mooie ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op het gebied van sport en bewegen helpen hierbij. Sport- en beweegaanbieders, met aanbod voor jong en oud, zorgen ervoor dat iedereen mee kan blijven doen in Valkenswaard.

valkenswaard24 / Redactie • Beeld - Gemeente Valkenswaard

Op financieel gebied hebben de verenigingen hun hoofd gelukkig boven water kunnen houden. Voorzitter Marco van Hoeck van basketbalvereniging de Valkenswaard Falcons: “De gemeente heeft zich coulant opgesteld ten opzichte van de verenigingen. Dat gebeurt niet overal zo. Op momenten dat we de zaal niet konden gebruiken zijn er geen kosten in rekening gebracht. Dat heeft ons enorm geholpen. Ook hebben we de gehele zomer trainingen kunnen aanbieden om dit seizoen goed van start te gaan.”
Daarnaast zijn veel verenigingen zelf zeer actief geweest om de gaten in de begroting te dichten. Online veilingen, deelname aan de Grote Clubactie en het aangaan van nieuwe samenwerkingen hebben de verenigingen overeind gehouden. Er is ook veel tijd gestoken in het warm houden van het contact met de leden. Zij zijn hun verenigingen dan ook veelal trouw gebleven. Het clubgevoel en de vriendschappen die op het veld of in de kantine zijn ontstaan, hebben voor saamhorigheid gezorgd in de moeilijke periode van corona. Dit verstevigt het bestaansrecht van veel verenigingen.

Impuls voor accommodaties en aanbod

Ook op het gebied van de sportaccommodaties, is doorgepakt. De verenigingen en de gemeente Valkenswaard hebben samen geïnvesteerd in kleedkamers (RKVV Dommelen), en nieuwe hockeyvelden (hockeyvereniging H.O.D). Bij TVV zijn banen voor de unieke racketsport padel aangelegd. Deze laagdrempelige sport is zeer geschikt voor jong en oud en daarom zo passend in onze gemeente.
Nu er duidelijkheid is over het Eurocircuit kan ook daar weer actie ondernomen worden. De overkapping van de startheuvel van fietscrossclub Lion d’Or is snel aan de beurt. Als klap op de vuurpijl heeft de gemeenteraad met de behandeling van de begroting voor 2022 geld vrijgemaakt voor de aanleg van een skatepark.

Ook het positieve besluit van de raad over nieuwe accommodatie voor rugbyclub The Vets past bij de aanpak om Valkenswaard aantrekkelijk te houden voor jongeren en jonge gezinnen. Rugby is bij uitstek een sport die geschikt is voor jongeren die zich allround willen ontwikkelen. Met Walking Rugby is de sport overigens ook zeer geschikt voor de wat oudere inwoners. Joost van Traa, voorzitter van The Vets: “Alleen met een accommodatie waar mensen zich prettig voelen, kunnen we een rol blijven spelen voor de Valkenswaardse gemeenschap. Mensen aan elkaar verbinden en het waarderen van vrijwilligers zal een stuk makkelijker gaan op onze nieuwe accommodatie.”

Wethouder Theo Geldens kijkt met trots terug op de afgelopen periode. “Het is duidelijk dat de afgelopen tijden niet altijd gemakkelijk zijn geweest voor de clubs en verenigingen. Iedereen heeft zich van zijn beste kant laten zien en doorgezet. Zo hebben wij, inwoners en het college van Valkenswaard, samen ondanks de uitdagingen die er lagen een mooie ontwikkeling kunnen doormaken op sportief gebied. We hebben een compleet aanbod dat staat als een huis en velden en accommodaties waar we trots op mogen zijn. Nu het samen sporten weer mogelijk is, kan dat dan ook ten volle.”

Gezond opgroeien in Valkenswaard

In het kader van de Preventieaanpak ligt de focus vanaf dit jaar tevens op Gezond Opgroeien in Valkenswaard. Inwoners en organisaties hebben afspraken gemaakt om een gezondere omgeving te creëren voor de jeugd. Rookvrije sportparken, een “Drink Water campagne” en meer bewegen op scholen zijn goede voorbeelden hiervan. Mooie afspraken die aansluiten op het bestaande aanbod zoals het Schooljudo dat een vast onderdeel is geworden van het aanbod op de basisscholenscholen in Valkenswaard. Schooljudo draagt eraan bij dat leerlingen gezond, maar vooral ook in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Olaf van Geel, judoleraar op de scholen, vertelt: “Het respectvol met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en het aangeven van je grenzen staan centraal tijdens de lessen op school. Nu we al enkele jaren actief zijn op scholen kunnen we echt wat opbouwen. Je ziet dat leerlingen groeien en hun vaardigheden op dit gebied verbeteren. Dat is bijzonder mooi om te ervaren, aldus van Geel.”

Sport en bewegen voor iedereen

Vanuit de gemeente wordt vooral ingezet op doelgroepen voor wie het minder vanzelfsprekend is dan ze mee kunnen doen. De samenwerking met Stichting Valkenhof is hier een mooi voorbeeld van. Studenten van de Fontys Sporthogeschool zetten zich in om bewoners actief te laten blijven. Ze zorgen ervoor dat bewoners bijvoorbeeld zelf hun koffie blijven halen en organiseren activiteiten waarbij basisschoolleerlingen samen met de bewoners bewegen. Ook de sportgroepen Jongeren en Jeugd in Beweging+ (JIB+) sluiten bij deze visie aan. JIB+ is een naschools sport- en beweegprogramma voor jongeren van 13 t/m 17 jaar die op zoek zijn naar een geschikte sport, maar in het reguliere verenigingsleven buiten de boot vallen. Dit kan redenen hebben zoals ADHD, autisme, laag zelfbeeld, overgewicht of een moeilijke thuissituatie. Ook zij kunnen meedoen in Valkenswaard.

Stimulans om zo door te blijven gaan

Om jong en oud, leden en sportorganisaties te stimuleren om ook in de toekomst zo door te gaan, is inzet van zowel de gemeente als de clubs nodig. Het sportakkoord draagt daaraan bij. Er zijn acties ingezet die sportorganisaties kunnen helpen de draad weer op te pakken. Zo is het voor hen mogelijk om 500 euro subsidie aan te vragen om de inzet van vrijwilligers te waarderen of een nieuwe activiteit op te kunnen zetten. Daarnaast wordt een Adviesraad Sport en Bewegen opgezet die een bijdrage gaat leveren aan de totstandkoming van het sport- en beweegbeleid, de vacature staat nu uit. 

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug