Luister
Live
29 december 2021 - 05:55
Deel dit artikel:

Gemeente valkenswaard en woningbedrijven maken afspraken: 'Huizen voor jongeren'

Voldoende woningen voor jongeren. Geschikte woningen voor senioren, waar wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. Samen aan de slag in de wijken, want een huis wordt pas een thuis als je je prettig voelt in de wijk waarin je woont. En veel aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. Daarover gaan de prestatieafspraken voor 2022. Deze maand tekenden gemeente Valkenswaard, Woningbelang, Woonbedrijf en de HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard voor de gezamenlijke inzet op deze thema’s.

valkenswaard24
  / Stijn van Mierlo
  • Beeld - Roel van Moorsel

Wethouder Kees Marchal: “Onze samenwerking is essentieel om voor onze inwoners te doen wat nodig is. Deze prestatieafspraken laten zien waar we ons gezamenlijk voor inzetten komend jaar. We maken afspraken over de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen in Valkenswaard en de beschikbaarheid voor de verschillende doelgroepen. Ook maken we afspraken voor de inzet als het gaat om leefbaarheid in de wijk. Alle vraagstukken krijgen een plek in de nieuwe woonvisie die de gemeente in samenwerking met Woningbelang en Woonbedrijf afrondt in 2022.” Maarten Meulepas, directeur Woningbelang, vult aan: “Daarnaast hebben we ook een enorme duurzaamheidsopgave met elkaar. We gaan verder met het verduurzamen van onze woningen, huurders helpen met energiebesparing. En we kijken samen hoe we omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. We hebben elkaar nodig want we hebben te maken met grote vraagstukken die we alleen samen kunnen oplossen.”

Beschikbaarheid betaalbare woningen

De vraag naar woningen is groter dan het aanbod. De afgelopen jaren zien ze de wachttijden voor een sociale huurwoning oplopen. Daarom zetten ze zich de komende jaren in om meer woningen te bouwen. Naast de al voorgenomen nieuwbouwprojecten (veertien eengezinswoningen en 23 appartementen Carolusdreef, bouw gestart, verwachte oplevering door Woonbedrijf in 2022 en zestien eengezinswoningen Stakenborgakker, verwachte oplevering door Woningbelang in 2023) is berekend dat er behoefte is aan minimaal 260 extra sociale huurwoningen tot 2028 (ongeveer dertig woningen per jaar). Woonbedrijf heeft bij de gemeente Valkenswaard aangegeven zich binnen tien jaar tijd terug te willen trekken uit Valkenswaard. In 2022 wordt de haalbaarheid onderzocht of Woningbelang of een andere woningcorporatie de woningen van Woonbedrijf (gedeeltelijk) kan overnemen.

Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf: “Natuurlijk blijft Woonbedrijf zich in de tussentijd inzetten voor de kwaliteit en het onderhoud van onze woningen. We ronden de bouw van de nieuwe woningen aan de Carolusdreef af. En we blijven zorgen voor de leefbaarheid in de buurten, zodat onze bewoners fijn en ongestoord kunnen wonen.”

Voor de grote nieuwbouwopgave zijn Woningbelang en gemeente met elkaar in gesprek. De volgende locaties zijn in beeld:

  • Le Sage ten Broekstraat en Ch. Ruys de Beerenbroekstraat, 45 woningen, waarbij ook gekeken wordt naar mogelijke inpassing van ’t Pumpke in het totaalplan.
  • Emmalaan, 22 woningen.
  • Eindhovenseweg 189, waar wordt onderzocht of op deze locatie compacte woningen kunnen komen.
  • Waalreseweg, daar lopen gesprekken over de bouw van een nieuw kantoor voor Woningbelang met daarboven 16 appartementen.
  • Sloop van de bestaande woningen aan de Wilde Wingerd. Er wordt gekeken naar het belang van diversiteit in ’t Gegraaf, door verschillende woningtypen terug te bouwen, zo'n vijftig eengezinswoningen en appartementen in de betaalbare huur, aangevuld met koopwoningen.
  • Barentszstraat, twaalf woningen.
  • Daarnaast loopt een toekomstonderzoek naar de woningen aan de Hertogin Johannastraat. Hier worden mogelijk 20 woningen gesloopt om er ongeveer twintig toekomstbestendige eenheden terug te bouwen.
  • Ook wordt er gekeken naar locaties voor tiny houses en circulaire woningen of andere flexibele woonvormen. En we verkennen de mogelijkheden om relatief kleine en betaalbare wooneenheden (bijvoorbeeld studio’s) te realiseren voor starters.

Met deze projecten kan Woningbelang in de jaren 2020 tot en met 2025 zo’n 108 woningen toevoegen aan de betaalbare woningvoorraad in Valkenswaard.

Jongeren zijn de toekomst van de gemeente en vormen het toekomstig draagvlak voor de voorzieningen die ze in Valkenswaard hebben opgebouwd. Het woningbouwprogramma is er mede op gericht om het wegtrekken van jongeren uit Valkenswaard vanwege onvoldoende passende huisvesting tegen te gaan en mogelijkheden te creëren voor jongeren die zich (weer) in Valkenswaard willen vestigen. De ingeslagen weg willen ze blijven voortzetten. Daarnaast hebben ze te maken met het toenemend aantal ouderen en mensen met een zorgvraag die zelfstandig blijven wonen. En ze zien de laatste jaren een toename van het aantal mensen met een bijzondere huisvestingsvraag vanwege sociale, fysieke of medische problematiek en statushouders. Naast de bouwopgave is het zaak om de huidige schaarste eerlijk te verdelen onder deze verschillende doelgroepen.

Leefbaarheid

Samen werken ze aan de leefbaarheid en veiligheidsbeleving in de wijken. Ze trekken samen op in de aanpak van overlastsituaties, woonfraude, hennep en harddrugs, omgang met bewoners met psychische kwetsbaarheid en/of verward gedrag. Daarnaast zien we kansen om de mooie initiatieven die plaatsvinden in de wijken te stimuleren. Graag faciliteren ze activiteiten van bewoners en ze onderzoeken hoe ze zich kunnen inzetten om eenzaamheid tegen te gaan.

Duurzaamheid

Een groot vraagstuk waarmee ze allemaal te maken hebben is de klimaatverandering. Hoe gaan ze samen om met de gevolgen hiervan, zoals wateroverlast en hittestress? En hoe kunnen ze een bijdrage leveren om de CO2-uitstoot terug te dringen? Gemeenten, huurders en corporaties moeten zich daar samen voor inspannen. De gemeente stelt een duurzaamheidsvisie op, met daarin een warmtevisie per wijk. De corporaties blijven investeren in duurzaamheid en energiebesparing. Dat draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot én het levert huurders meer wooncomfort en een lagere energierekening op. Heel belangrijk in deze tijd waarin de energieprijzen blijven stijgen.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug