Luister
Live
26 april 2022 - 05:56
Deel dit artikel:

Grootste draagvlak voor nieuw college van H&G, PvdA en VOTE

De resultaten van de gesprekken die informateur Nol Kleijngeld heeft gevoerd met de politieke partijen in gemeente Valkenswaard zijn bekend. Het lijkt erop dat er een college gevormd gaat worden van de winnaars van de verkiezingen in maart: H&G, PvdA en VOTE.

valkenswaard24
  / Stijn van Mierlo
  • Beeld - Michael van Tol

Dat blijkt uit de rapportage van Kleijngeld. "Eén partij opteert voor een college van de drie grootste partijen (H&G, VOTE, VitaalLokaal). Ingeval er vier wethouders zouden komen is daarvoor de PvdA kandidaat", staat onder meer in dat rapport te lezen. Maar de meeste partijen sturen dus aan op een college van H&G, PvdA en VOTE. Dat is dan ook wat Kleijngeld adviseert.

Opdracht

De informateur doet, in samenwerking met Wim Evers, onderzoek naar de mogelijkheden van het vormen van een dagelijks bestuur van gemeente Valkenswaard, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Daarnaast doet Kleijngeld onderzoek naar de mogelijkheden voor de totstandkoming van een raadsprogramma voor de komende vier jaar.

Adviezen

In het rapport komen zes adviezen naar voren van de informateur. Deze adviezen heeft hij opgesteld naar aanleiding van de gesprekken die hij gevoerd heeft. Hieronder lees je alle adviezen:

Advies 1: Wees helder over de onderlinge rolverdeling tussen gemeenteraad en college van B&W en spreek elkaar hierop zo nodig aan. Maak vooraf afspraken hoe dit proces te bewaken.

Advies 2: Formeer een raadswerkgroep (bijvoorbeeld een viertal) die een advies opstelt hoe de raad vormgeeft aan burger- en overheidsparticipatie. Overweeg om vooral de jongere raadsleden hierin positie te geven.

Advies 3: De gemeenteraad geeft met een startnotitie opdracht aan de griffier om de kaderstellende rol van de raad nader uit te werken. De griffier schakelt daarbij actief in de driehoek en met de hierboven genoemde raadswerkgroep.

Advies 4: Ga actief aan de slag met de analyse Sleutels voor een nieuwe start. Breken met het verleden. (Dit speelt in op de recente analyse Sleutels voor een nieuwe start. Breken met het verleden. "Het is en blijft natuurlijk mensenwerk, maar met het juiste (informele) gesprek kun je een heel eind komen", onderbouwt Kleijngeld dit advies.)

Advies 5: Stel een startnotitie raadsprogramma op met bovenstaande inhoud als kern. Motto: ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’. Beleg de coördinatie van deze opdracht bij de griffier. Het college maakt op basis van deze startnotitie raadsprogramma een collegeprogramma en legt dit op zijn beurt ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Advies 6: formeer een college bestaande uit H&G, VOTE en PvdA.

Nol Kleijngeld: "In verband met continuïteit en stabiliteit heeft het de voorkeur om bovenstaande stappen nog vóór het zomerreces uit te voeren. Dit vereist de medewerking van alle betrokken actoren", staat in het rapport te lezen.

Goede balans

Hij voegt daaraan toe: "Wij menen dat met deze werkwijze en met de tijdens onze gesprekken unaniem uitgesproken wil tot constructieve en professionele samenwerking een goede basis kan worden gelegd voor een goede balans tussen continuïteit enerzijds en vernieuwing anderzijds. Valkenswaard is een mooie gemeente en een hechte gemeenschap die mag rekenen op een constructieve samenwerking van zijn eigen lokale politici."

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug