Luister
Live
24 juni 2022 - 06:11
Deel dit artikel:

Op deze dagen worden wethouders en raadsleden geïnstalleerd

Er is een akkoord bereikt over het raadsprogramma voor de nieuwe raad en over de wethouderskandidaten voor het nieuwe college in gemeente Valkenswaard. In verband hiermee is de vergaderplanning in juni gewijzigd. Er worden deze maand twee raadsvergaderingen gehouden; op woensdag 29 en op donderdag 30 juni. Beide vergadering beginnen om 19.30 uur en zijn openbaar.

valkenswaard24
  / Stijn van Mierlo
  • Beeld - Michael van Tol

Je kunt de vergaderingen ook rechtstreeks volgen via een livestream. Bekijk deze op je computer, tablet of telefoon via de webcast: valkenswaard.nl/webcast.

Op woensdag 29 juni staan de volgende onderwerpen op de voorlopige agenda:

Installatie nieuw raadslid en installatie van een vervangend raadslid
- Voorstel over het jaarverslag en de jaarrekening 2021
- Voorstel over de ontwerp-programmabegroting Samenwerking A2 gemeenten 2023-2026
- Voorstel over Nota Kaders 2023-2026
- Voorstel over rapport Rekenkamercommissie ‘Onderzoek Multifunctionele accommodatie (MFA) De Hofnar’
- Voorstel over rapport Rekenkamercommissie ‘De praktijk van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob) bij de gemeente Valkenswaard’

Op donderdag 30 juni staan de volgende onderwerpen op de voorlopige agenda:

- Voorstel over het vaststellen van het raadsprogramma
- Voorstel over het benoemen van de wethouders
- Voorstel over installatie van nieuwe raadsleden
- Voorstel over benoemen van leden van de auditcommissie en werkgeverscommissie en benoemen van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie en een waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

Zie voor de volledige agenda’s valkenswaard.nl/raadsvergadering.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug