Luister
Live
30 juni 2022 - 05:53
Deel dit artikel:

Dit is de portefeuilleverdeling van nieuw college gemeente Valkenswaard

Er is een akkoord bereikt over de wethouderskandidaten voor het nieuwe college in Valkenswaard. Dat zijn: Theo Geldens (H&G), Mieke Theus (PvdA), Rens Pijnenburg (VOTE) en Bram Bots (H&G). De benoeming van de vier beoogde wethouders staat op de agenda van de openbare raadsvergadering van donderdag 30 juni.

valkenswaard24
  / Stijn van Mierlo
  • Beeld - Michael van Tol

Vooruitlopend op hun benoeming hebben de aanstaande wethouders, samen met burgemeester Anton Ederveen al overlegd over de taakverdeling, ofwel portefeuilleverdeling in het nieuwe college. Die voorgenomen verdeling ziet er als volgt uit:

Burgemeester Anton Ederveen

Openbare Orde en Veiligheid, burgerzaken, intergemeentelijke samenwerking, communicatie en marketing, coördinatie handhaving, coördinatie toekomstvisie, evenementenbeleid, bedrijfsvoering, BGTS-De Groote Heide

Wethouder Theo Geldens (1e loco-burgemeester)

Financiën, beheer openbare ruimte, natuur en biodiversiteit, ruimtelijke ordening, transitie landelijk gebied, masterplan centrum, gebiedsontwikkeling N69-zuid, Dommelland-Natuur.

Wethouder Mieke Theus (2e loco- burgemeester)

Werk en inkomen, onderwijs, inburgering, economische zaken, kunst en cultuur, vastgoed en grondzaken, wijkwethouder Borkel en Schaft/Gegraaf/Kerkakkers.

Wethouder Rens Pijnenburg (3e loco-burgemeester)

Duurzaamheid, Sport, Jeugd, subsidiebeleid, informatiebeveiliging, Dommelland-boulevard en paardenzone, wijkwethouder Turfberg/Hoge Akkers/Centrum.

Wethouder Bram Bots (4e loco-burgemeester)

Volkshuisvesting, Wmo en zorg, verkeer en mobiliteit, wijkgericht werken, project verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid, project gezonde duurzame leefomgeving, Dommelland-toerisme en recreatie, wijkwethouder Dommelen/Geenhoven.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug