Luister
Live
2 juli 2022 - 12:48
Deel dit artikel:

Dit zijn ze dan: Wethouders en vervangende raadsleden Valkenswaard benoemd

In de raadsvergadering van 30 juni zijn Theo Geldens, Mieke Theus, Rens Pijnenburg en Bram Bots benoemd tot wethouder van de gemeente Valkenswaard.

valkenswaard24
  / Stijn van Mierlo
  • Beeld - Gemeente Valkenswaard-Geert Vaessen

Wout Verhoeven en Bernadette Hemels zijn benoemd tot raadslid voor de H&G-fractie, in plaats van Theo Geldens en Bram Bots. Henk Jonkers is tot raadslid voor de PvdA-fractie benoemd, in plaats van Mieke Theus. Robèr Coolen is benoemd tot raadslid van de fractie VOTE, in plaats van Rens Pijnenburg.

Verder heeft Gerard Adams de gemeenteraad verlaten. In zijn plaats is Niek van Hout benoemd in de VVD-fractie. Jeroen Weijers vervangt raadslid Peter Vissers, die vanwege ziekte tijdelijk afwezig is, in de PvdA-fractie.

Portefeuilles

Het nieuwe college heeft vrijdag 1 juli de portefeuilleverdeling vastgesteld. Deze ziet er als volgt uit:

Burgemeester Ederveen: Openbare Orde en Veiligheid, burgerzaken, intergemeentelijke samenwerking, communicatie en marketing, coördinatie handhaving, coördinatie toekomstvisie, evenementenbeleid, bedrijfsvoering, BGTS-De Groote Heide

Wethouder Geldens (1e locoburgemeester): Financiën, beheer openbare ruimte, natuur en landschapsontwikkeling, ruimtelijke ordening, transitie landelijk gebied, masterplan centrum, gebiedsontwikkeling N69-zuid, Dommelland-Natuur.

Wethouder Theus (2e locoburgemeester): Werk en inkomen, onderwijs, inburgering, economische zaken, kunst en cultuur, vastgoed en grondzaken, wijkwethouder Borkel en Schaft/Gegraaf/Kerkakkers.

Wethouder Pijnenburg (3e locoburgemeester): Duurzaamheid, Sport, Jeugd, subsidiebeleid, informatiebeveiliging, Dommelland-boulevard en paardenzone, wijkwethouder Turfberg/Hoge Akkers/Centrum.

Wethouder Bots (4e locoburgemeester): Volkshuisvesting, Wmo en zorg, verkeer en mobiliteit, wijkgericht werken, project verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid, project gezonde duurzame leefomgeving, Dommelland-toerisme en recreatie, wijkwethouder Dommelen/Geenhoven.

Gemeentesecretaris

Het college wordt ambtelijk ondersteund door gemeentesecretaris/algemeen directeur, Willem Weeterings.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug