17 oktober 2020 - 16:40
Deel dit artikel:

Gemeentenieuws van Valkenswaard is hier gebundeld | Week 42

Hier hebben we al het gemeentenieuws van Valkenswaard voor jou gebundeld. Een handig overzicht van wat gemeente Valkenswaard de afgelopen week allemaal voor nieuws naar buiten heeft gebracht. Blijf Valkenswaard24 volgen om niets te missen.

valkenswaard24 / Gemeente Valkenswaard • Beeld - Michael van Tol

Extra commissievergadering op dinsdag 27 oktober
Op dinsdag 27 oktober vindt om 19.30 uur een extra commissievergadering plaats over bestemmingsplan Buitengebied 2.
Tijdens deze vergadering krijgen degenen die een zienswijze bij de gemeente Valkenswaard hebben ingediend over bestemmingsplan Buitengebied 2, de gelegenheid hun zienswijze mondeling toe te lichten.
De indieners van zienswijzen zijn hierover al schriftelijk geïnformeerd.

In verband met de Coronamaatregelen is deze openbare commissievergadering niet toegankelijk voor publiek. De vergadering is wél rechtstreeks te volgen via de livestream:www.valkenswaard.nl/webcast.


Raadsvergadering op 29 oktober
Op donderdag 29 oktober vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Deze raadsvergadering is openbaar.

U kunt deze vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

U kunt de vergadering ook bijwonen. Vanwege de Coronamaatregelen, vragen wij u om u van te voren aan te melden bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Dat kan via een mailbericht aan cobie.miedema@valkenswaard.nl, of telefonisch via nummer (040-) 2083407.Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Voorstel over Nota Grondbeleid 2020-2023 gemeente Valkenswaard
  • Voorstel over Koersdocument Omgevingsvisie
  • Voorstel over Participatiewijzer Valkenswaard
  • Voorstel over Controleprotocol 2020, met bijbehorend toetsingskader

Zie voor de volledige agenda www.valkenswaard.nl/raadsvergadering


Plaatsen bladkorven
Medewerkers van de gemeente zijn bezig met het plaatsen van bladkorven ofwel bladverzamelcontainers op diverse locaties. Vóór vrijdag 23 oktober staan de bladkorven er weer. De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren van gemeentebomen en niet voor tuinafval (zoals snoeihout) of ander groente-, fruit- en tuinafval van particulieren.

Regelmatig legen
In totaal plaatst de gemeente dit jaar ongeveer 100 bladkorven. Voor het eerst gebeurt dat ook in de nieuwe wijk Lage Heide in Dommelen. 100 Korven is het maximum aantal dat mogelijk is binnen het budget. Er is geen geld om er nog op nieuwe locaties te plaatsen. De korven worden geplaatst in gemeentelijke groenstroken, op plaatsen waar ze geen overlast veroorzaken, of gevaar opleveren voor het verkeer (trottoirs/fietspaden), of waar groot risico is voor vandalisme. Ze blijven staan totdat de bomen hun blad verloren hebben. Ze worden regelmatig geleegd en ook na een melding van buurtbewoners dat ze vol zijn.
Kijk vanaf 21 oktober voor een overzicht van alle locaties op www.valkenswaard.nl/herfst.

Verkeerd gebruik
Medewerkers van de gemeente constateerden de afgelopen jaren dat de korven ook gevuld werden met snoeihout en ander groente-, fruit- en tuinafval van particulieren. Daar zijn ze niet voor bedoeld. Vandaar deze oproep: gebruik de korven alléén voor bladafval. Als herhaaldelijk blijkt dat een bladkorf vol zit met snoeihout, dan wordt deze verwijderd.

Hartelijk dank voor uw medewerking.


10 nieuwe kavels in de verkoop in Lage Heide
In het nieuwbouwproject Lage Heide in Dommelen, heeft de gemeente Valkenswaard sinds 17 oktober weer 10 nieuwe bouwkavels (de nummers 56 tot en met 65) beschikbaar voor het bouwen van een vrijstaande woning.
Om de uitgifte van deze bouwkavels eerlijk te laten verlopen, kunnen serieuze gegadigden tot en met 11 november 17.00 uur aanstaande hun interesse kenbaar maken. Dit kan via e-mail naar lageheide@valkenswaard.nl met daarbij de vermelding van de bouwkavel van voorkeur. Bij meerdere geïnteresseerden voor dezelfde bouwkavel volgt een loting op 16 november om 16.00 uur. De deelnemers kunnen deze loting volgen via een livestream.

Na 16 november 2020 geldt voor de nog beschikbare kavels ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit principe is al van toepassing op de eerder beschikbare bouwkavels in Lage Heide. Kijk voor mee informatie op www.valkenswaard.nl/lageheide.


Geef uw melding door via de website of MijnGemeenteApp
Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of heeft u ergens overlast van? Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Dat kan heel eenvoudig via het formulier voor meldingen en klachten op onze website. 

Hoe werkt het?
U gaat naar www.valkenswaard.nl/doorgeven. In de categorie ‘Overige meldingen’ vindt u het meldformulier. Daarop beschrijft u kort uw melding of klacht, u geeft de locatie aan en vult uw contactgegevens in. Als u wilt kunt u een foto toevoegen en/of op een kaartje aangeven over welke plek uw melding precies gaat.

Ook heel handig: download via de website de gratis MijnGemeente App voor Android of Apple op uw smartphone. Dan kunt u direct een melding (met foto) maken vanaf de locatie waar zich iets voordoet.

Meld via webformulier of app
Het is mogelijk om telefonisch een melding te doen via het algemene nummer van de gemeente (040) 208 34 44. Zeker tijdens deze Coronacrisis bellen veel mensen de gemeente. Bespaar uzelf wachttijd en maak voor uw melding gebruik van de andere mogelijkheden.

Ons advies: gebruik bij voorkeur het webformulier of de App. Dan wordt uw melding direct geregistreerd in het meldsysteem en komt bij de juiste afdeling terecht. Ook krijgt u bericht over de afhandeling.
Als u bijvoorbeeld een melding doet via Facebook of Twitter komt deze niet in het meldsysteem terecht.


Nieuw telefoonnummer brandweer bij geen spoed
De brandweer is allang niet meer de organisatie die er alleen is voor het blussen van brand. Integendeel zelfs, de brandweer rukt vaker uit om hulp te verlenen, dan vanwege een brand. Vaak gaat het bij verzoeken om assistentie om niet spoedeisende hulp. Om het alarmnummer niet te belasten met zulke telefoontjes heeft de brandweer op 12 oktober een nieuw telefoonnummer in gebruik genomen, 0900-0904. 

Voor brand en levensbedreigende situaties, bijvoorbeeld bij verkeersongelukken, waterongeval of het transport van mensen op hoogte, blijft het alarmnummer 112 als noodnummer altijd bereikbaar.

Het nieuwe niet-spoed nummer is ook 24 uur per dag bereikbaar. Als u dit nummer belt, moet u - net zoals bij het noodnummer - eerst de plaatsnaam inspreken. Dan wordt u doorverbonden met de regionale meldkamer en kunt u uw melding doorgeven.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug