Luister
Live
21 februari 2021 - 14:23
Deel dit artikel:

Gemeentenieuws van Valkenswaard is hier gebundeld | Aflevering 7

Hier hebben we al het gemeentenieuws van Valkenswaard voor jou gebundeld. Een handig overzicht van wat gemeente Valkenswaard de afgelopen week allemaal voor nieuws naar buiten heeft gebracht. Blijf Valkenswaard24 volgen om niets te missen.

valkenswaard24 / Gemeente Valkenswaard • Beeld - Michael van Tol

Vernieuwde app voor meldingen in leefomgeving
Via MijnGemeente App kunt u meldingen doen van zaken die u tegenkomt in uw leefomgeving (openbare ruimte). Bijvoorbeeld wanneer u ziet dat iets stuk is of opgeruimd moet worden. De leverancier heeft de app hiervoor recent vernieuwd. Deze update van de MijnGemeente App bevat alle mogelijkheden die de oude app had, maar dan in een nieuw, modern jasje. Door middel van een stappenplan wordt het gemakkelijker om een melding te doen.

Wat moet u doen?
Maakt u al gebruik van MijnGemeente App? Dan hoeft u geen nieuwe app te downloaden maar alleen de huidige app te updaten vanuit de Appstore of Google Playstore. Maakt u nog geen gebruik van MijnGemeente App? Dan downloadt u de nieuwe app in de Appstore of Google Playstore om een melding te doen.

Kijk voor meer informatie over meldingen doen op www.valkenswaard.nl/doorgeven.


Aanslag gemeentelijke belastingen 2021
Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Op het aanslagbiljet staan de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing vermeld. Daarnaast staat de nieuwe WOZ -waarde (Waardering Onroerende zaken) op het aanslagbiljet. Bij de belastingaanslag ontvangt u ook een bijsluiter.

Digitale aanslag
U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen en de bijsluiter in de Berichtenbox als u via MijnOverheid hebt aangegeven dat u berichten van de gemeente digitaal wilt ontvangen. Hebt u de aanslag gemeentelijke belastingen per post ontvangen, maar wilt u deze voortaan digitaal ontvangen? Activeer dan uw Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl.

Corona (covid-19)
Uit de marktontwikkelingen blijkt dat covid-19 geen invloed heeft op de waarde van woningen. De invloed van de coronamaatregelen op de waardes van niet-woningen onderzoekt de gemeente op dit moment. Hierdoor kan het zijn dat u de aanslag ozb pas later in het jaar ontvangt. Kijk voor de actuele coronamaatregelen op www.valkenswaard.nl/coronavirus.

Niet eens met de WOZ-waarde?
Vul het reactieformulier in op de website. Kijk op www.valkenswaard.nl/belastingen. Dit is een informele manier om samen met u de gegevens te controleren. Als het nodig is, passen wij de gegevens direct aan. Uiterlijk voor het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken, krijgt u antwoord op uw reactie zodat u eventueel nog formeel bezwaar in kunt dienen.

Er zijn no cure no pay bureaus die u kunt machtigen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Deze bureaus werpen zich kosteloos op als belangenbehartiger bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Wij willen u erop attenderen dat deze ingediende bezwaren niet kansrijker zijn dan bezwaren die u zelf indient. Bijkomend nadeel is dat deze bureaus vaak lange procedures voeren waardoor u veel langer moet wachten op een uitspraak. Daarom verzoeken wij u om, indien u het niet eens bent met de WOZ-waarde, eerst contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Digitaal regelen
U kunt veel digitaal regelen op de website van de gemeente Valkenswaard. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/belastingen.

Vragen?
Bel de gemeente via (040)2083444, of vul het reactieformulier in op de website www.valkenswaard.nl/belastingen.


Aanvragen financiële bijdrage evenementen bij Stichting Valkenswaard Marketing
Financiële bijdragen voor evenementen die passen bij het DNA van Valkenswaard, kunnen tot en met 2022 worden aangevraagd bij Stichting Valkenswaard Marketing. Eind 2019 besloot het college van de gemeente Valkenswaard al om de subsidieaanvragen voor evenementen te mandateren aan Valkenswaard Marketing. Op 15 december 2020 heeft het college besloten dit met twee jaar te verlengen. Het DNA van Valkenswaard heeft voor een belangrijk deel te maken met natuur, outdoor (sportieve) evenementen, en “samen maken”. Structurele subsidieaanvragen (voor meerdere jaren) en incidentele subsidieaanvragen voor activiteiten op het gebied van sport en cultuur, kunnen nog altijd bij de gemeente worden ingediend.

Voor meer informatie of het aanvragen van de financiële bijdrage kunt u een mail sturen naar Stichting Valkenswaard Marketing: evenementen@valkenswaardmarketing.nl.

Informatie over subsidies die u bij de gemeente Valkenswaard kunt aanvragen, vindt u op de website www.valkenswaard.nl/subsidies.


Tweede Kamerverkiezing in Valkenswaard
Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

Informatie over de Tweede Kamerverkiezingen in Valkenswaard kunt u vanaf nu vinden op Valkenswaard.nl/Verkiezingen. Hier vindt u o.a. een overzicht van de verschillende stemlocaties en data en informatie over alle maatregelen die zijn getroffen om het stemmen voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Ook is er informatie over briefstemmen voor 70-plussers en hoe u iemand anders kunt machtigen om voor u te stemmen.

Voor alle andere informatie en vragen over stemmen in coronatijd kunt u terecht op de landelijke website Elkestemtelt.nl.

Stempas
In week 7 heeft u uw stempas ontvangen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau dat het dichtst bij u in de buurt ligt. U mag overigens kiezen voor een ander stembureau, als dat maar in Valkenswaard ligt.

Stempas verloren, beschadigd of niet ontvangen?
Bij het Klantcontactcentrum kunt u persoonlijk tot uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Neem uw geldig legitimatiebewijs mee.

Lukt dit niet? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@valkenswaard.nl

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)
Kunt u niet stemmen op 15, 16 of 17 maart? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen door een volmacht te geven. Elke kiezer mag maximaal drie volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren :

1. Stempas omzetten in een volmacht
Voorwaarde is dat de gemachtigde persoon op 1 februari 2021 staat ingeschreven in de BRP in Valkenswaard en kiesgerechtigd is. Vul samen de achterzijde van de stempas in en geef hem samen met (een kopie van) uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde. Dit kan tot op de verkiezingsdag (17 maart 2021).

2. Schriftelijke volmacht
Wilt u een kiezer buiten Valkenswaard machtigen? Maak dan gebruik van een schriftelijke volmacht. Het formulier is verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum of u kunt het downloaden op onze website www.valkenswaard.nl/verkiezingen. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur bij het Klantcontactcentrum binnen zijn.

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)
Wilt u uw stem uitbrengen in een andere gemeente? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

De kiezerspas kunt u aanvragen tot vrijdag 12 maart, 17.00 uur bij het Klantcontactcentrum. Neem uw stempas en geldig legitimatiebewijs mee.

Doet u liever een schriftelijke aanvraag ? U kunt het formulier downloaden op onze website www.valkenswaard.nl/verkiezingen. De aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 17.00 uur zijn ingediend bij het Klantcontactcentrum.

Thema avond Stemmen doe je zo (Uitleg in gewone taal)
Stemmen, hoe doet u dat? Op wie gaat u stemmen? En die stemwijzer, die is al helemaal niet te begrijpen.

Op woensdag 10 maart organiseert Stichting Steunwiel haar thema-avond over de verkiezingen. Tijdens deze avond:
• Helpen ze u door de stellingen van de Stemwijzer heen
• Geven ze uitleg hoe u moet stemmen
• Krijgt u van Steunwiel (als u wilt) een pakket met informatie over de verkiezingen.

Vanwege de corona-maatregelen organiseert Steunwiel een live uitzending waar u zich voor kunt opgeven. Bij het opgeven ontvangt u een toegangscode voor de uitzending. Geef daarbij ook uw adres op, dan sturen we ook een pakketje op met informatie over de verkiezingen. Tijdens de uitzending kunnen alle deelnemers vragen stellen.

Wanneer : Woensdag 10 maart 2021
Hoe laat : 20.00 (acht) uur tot 22.00 (tien) uur
Waar : Online
Deelname : Gratis
Aanmelden : aanmelden@stemmendoejezo.nl

Steunwiel is een stichting uit Eindhoven die mensen helpt met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Kijk ook op de website: stemjijook.nl.

Speciale verkiezingskranten
Vanaf nu liggen in de hal van het gemeentehuis 2 speciale verkiezingskranten:
• Verkiezingskrant Gewone Taal
• Stem jij ook? – Verkiezingskrant

U kunt ze afhalen tijdens onze openingstijden of ze lezen op onze website www.valkenswaard.nl/verkiezingen.


Op weg naar een nieuw centrum: Markt vanaf 1 maart afgesloten
Op 22 februari zijn de werkzaamheden gestart op de Markt in Valkenswaard. De start op weg naar een nieuwe uitstraling en functie van de Eindhovenseweg. Met meer groen en vooral meer plaats voor fietsers en voetgangers. De auto is straks te gast. Vanaf maandag 1 maart begint het ‘echte’ werk om de Markt groener, fraaier en gezelliger te maken.

In de week van 22 tot 26 februari vinden de eerste, voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het maken van proefsleuven. Vanaf 1 maart wordt de Markt afgesloten tussen de kruising met de Waalreseweg/Leenderweg tot aan de Nicolaaskerk. De verbinding vóór de Nicolaaskerk, richting Peperstraat en Maastrichterweg, blijft voorlopig nog open.

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid. Ook de bushalte op de Markt vervalt tijdelijk.

Verplaatsen weekmarkt naar Carillonplein
Let op: de weekmarkt verhuist tijdens de werkzaamheden naar het Carillonplein. Dat gebeurt voor het eerst op donderdag 4 maart.

Samen gaan we op weg naar een prachtig nieuw, gezellig en groen centrum voor Valkenswaard waar onze inwoners van kunnen genieten.

Kijk voor meer informatie op www.valkenswaard.nl/masterplan.

Volg actuele informatie coronamaatregelen
Op de hoogte blijven van actuele informatie over Coronamaatregelen?

Volg de berichten op onze website www.valkenswaard.nl/coronavirus, via onze Facebookpagina @GemeenteValkenswaard en ons Twitteraccount @_ Valkenswaard.

Meer informatie kunt u vinden op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Met vragen kunt ook bellen naar het publieksnummer 0800-1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).


Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug