Luister
Live
2 mei 2021 - 13:41
Deel dit artikel:

Gemeentenieuws van Valkenswaard is hier gebundeld | Aflevering 17

Hier hebben we al het gemeentenieuws van Valkenswaard voor jou gebundeld. Een handig overzicht van wat gemeente Valkenswaard de afgelopen week allemaal voor nieuws naar buiten heeft gebracht. Blijf Valkenswaard24 volgen om niets te missen.

valkenswaard24 / Gemeente Valkenswaard • Beeld - Michael van Tol

Op de hoogte blijven over de Markt?
Sinds 28 april zijn de terrassen weer open. Een groot moment voor de horeca op de Markt. Om te zorgen dat dit ook écht kon, had de aannemer op Koningsdag nog hard gewerkt om voor de terrassen aan de westzijde de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. Dat verdient een groot compliment. En dat verdient de horeca. Het werk op de Markt is dan misschien nog niet voltooid, op de terrassen is het al goed toeven. We wensen de horecaondernemers heel veel succes en plezier met de heropening. Hopelijk gaat heel Valkenswaard er genieten om de nieuwe Markt te zien én de horeca te steunen. Bovendien is de Markt nu compleet door de prachtige dubbele rij van in totaal 16 bomen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de Markt? Abonneer u dan op de (gratis) Nieuwsbrief Masterplan Centrum via een e-mail naar cvo@valkenswaard.nl.
Meer weten? www.valkenswaard.nl/masterplan.


Geef uw reactie op het totale Conceptrapport Toekomst Eurocircuit!
Het conceptrapport Toekomst Eurocircuit is voor inwoners sinds vrijdag 30 april te bekijken op www.valkenswaard.nl/eurocircuit. Iedereen mag zijn mening hierop geven tot en met uiterlijk 13 mei aanstaande. Dat kan via onze website met een formulier. Na deze zogenaamde feedbackronde, gaat het rapport naar het college van burgemeester en wethouders in mei en juni. Vervolgens beslist de gemeenteraad hierover in juli. Op naar een besproken toekomst over het Eurocircuit!

De uitkomsten van de enquête zijn medio mei bekend en worden toegevoegd aan het definitieve rapport Toekomst Eurocircuit.

Wilt u zich abonneren op de (gratis) nieuwsbrief Eurocircuit? Stuur een e-mail naar toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl.


Gemeente tijdens Hemelvaart gesloten
Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei is het gemeentehuis aan de Hofnar gesloten.


Afvalinzameling Cure rond Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, op donderdag 13 mei, zamelt Cure geen afval in. De milieustraten en de Cure klantenservice zijn op deze feestdag ook gesloten. Op vrijdag 14 mei (de dag na Hemelvaart) is de milieustraat geopend van 10.00 – 17.00 uur.

Wordt normaal gesproken op donderdag uw container voor restafval of GFT geleegd? Bekijk dan in de afvalkalender wanneer Cure de inzameling inhaalt. U vindt de afvalkalender op www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender, of download de Cure afvalapp.

Op tijd aanbieden tijdens inhaaldagen
Mogelijk rijden de inzamelvoertuigen op een ander tijdstip door uw straat dan u gewend bent. Zorg er daarom voor dat uw afval op tijd buiten staat, zodat Cure uw afval kan inzamelen. Zet uw afval daarom vóór 6.45 uur aan de straat.

Altijd op de hoogte via de Cure Afval App
Met de Cure Afval App heeft u altijd uw eigen afvalkalender bij de hand. Stel de notificaties in, zodat u tijdig weet wanneer u uw afval buiten moet zetten. Zo bent u altijd op de hoogte, ook bij feestdagen!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over afvalinzameling op www.cure-afvalbeheer.nl .
Met vragen of meldingen kunt u terecht bij de Klantenservice van Cure via mailadres klantenservice@cure-afvalbeheer.nl of telefoonnummer (040) 2500130.


Werk aan riolering Bosstraat
Deze week zijn de werkzaamheden gestart aan de riolering in de Bosstraat. Het betreft het gedeelte tussen de Eindhovenseweg en de Meerstraat. De aanpassingen aan de riolering zijn bedoeld om wateroverlast in de omgeving van Eindhovenseweg en Bosstraat aan te pakken.

De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer vier weken, dus tot eind mei.

Wegafsluitingen
Tijdens de werkzaamheden in de Bosstraat zal de rijbaan op dit gedeelte afgesloten zijn. De woningen in de Bosstraat, Meerstraat en de parallelweg van de Europalaan, zijn in deze periode bereikbaar via een tijdelijke aansluiting op de Europalaan.

Voor het leggen van het riool onder de verhoogde kruising van de Bosstraat met de Meerstraat, moet ook deze kruising voor een korte periode worden afgesloten. De Meerstraat is dan tijdelijk bereikbaar vanuit de Karel Mollenstraat-Noord, dus tegen de huidige verkeersrichting in.

Informatie
Direct aanwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden. Met vragen kunt u terecht bij de heer H. Hendrikse via telefoonnummer (040) 20 83444.

Wilt u meer weten over de aanpak van (regen)wateroverlast in onze gemeente?

Kijk dan eens op www.valkenswaard.nl/wateroverlast


Vervangen verkeerslichten Leenderweg - De Smelen – Den Haas
Op maandag 10 mei start de gemeente Valkenswaard met het vervangen van de verkeersregelinstallatie op de kruising Leenderweg – De Smelen – Den Haas. De installatie is aan vervanging toe. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 6 weken tot medio juni.

Werkzaamheden
Naast het vernieuwen van de gehele installatie, pakken we ook de rest van de kruising aan. Hoewel de beschikbare ruimte beperkt is, zullen we diverse verbeteringen doorvoeren aan voet- en fietspaden. Ook krijgt het kruisingsvlak een nieuwe laag asfalt.

Wegafsluiting en omleidingen
Om veilig te kunnen werken is het helaas noodzakelijk om wegen af te sluiten. We willen tijdens de werkzaamheden het verkeer op de Leenderweg in twee richtingen doorgang verlenen. De aansluiting van Den Haas en De Smelen op de Leenderweg wordt afgesloten voor auto’s en vrachtwagens. De ontsluiting van de straten in Turfberg Noord en Turfberg Zuid kan dus tijdelijk niet plaatsvinden via deze kruising.

Voetgangers en fietsers worden niet omgeleid. Voor hen wordt een tijdelijke verkeersregelinstallatie geplaatst om de Leenderweg veilig over te kunnen steken. Wij proberen de overlast die deze afsluiting met zich meebrengt tot een minimum te beperken.

Bereikbaarheid
Voor Turfberg Noord gelden tijdelijke omleidingen voor het autoverkeer via de Valkenierstraat richting Europalaan en via Merendreef richting de Eindhovenseweg-Europalaan.
Voor Turfberg Zuid moet het autoverkeer gebruik maken van een route via de John F. Kennedylaan en via de Wolbergstraat.

Ook de buurt- en lijnbussen volgen tijdens de afsluiting een gewijzigde route via de Europalaan. Vervoerder Bravo publiceert informatie over de omleiding en tijdelijke haltes op www.bravo.info.

Vragen en meer informatie
Heeft u vragen nog over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer R. Jacobs via telefoonnummer (040-) 2083444, of per e-mail, rob.jacobs@valkenswaard.nl.


Nog voor de zomer besparen? Vraag het gratis duurzaamheidspakket aan!
Heeft u een eigen woning en wilt u energie besparen? Start dan met het nemen van kleine maatregelen. U bespaart op uw energierekening, verhoogt uw wooncomfort en doet iets voor het klimaat.

Er zijn nog pakketten beschikbaar
Om woningeigenaren te helpen hun huis te verduurzamen heeft de gemeente een gratis duurzaamheidspakket samengesteld. In het pakket zitten onder meer ledlampen, een multischakelaar, een kinderboek en heel veel tips. U kunt het pakket bestellen op doezaam.nl/pakketvalkenswaard. Bestel het pakket snel, want op is op!

En huurders dan?
De gemeente heeft subsidie van het Rijk gekregen om de pakketten aan te schaffen. Deze subsidie mag alleen besteed worden aan particuliere woningeigenaren. Voor bewoners van een huurwoning volgt er dit jaar een andere, soortgelijke actie. Zo kunnen we als gemeente ook huurders ondersteunen bij het verlagen van het energieverbruik.


Welke gebieden in de regio zijn geschikt voor zonne- en windenergie?
Welke gebieden in de regio kunnen we in de toekomst misschien inzetten voor het opwekken van duurzame energie? Dat staat straks in de Regionale Energiestrategie (RES). Een document dat beschrijft hoe onze regio in 2030 omgaat met de klimaatdoelen in Nederland. Met het verschijnen van een milieueffectrapport (MER) hebben we weer een stap gezet op weg naar de RES. In dit rapport staat per gebied beschreven wat het effect op het milieu is als we daar duurzame energie opwekken. De uitkomsten hiervan verwerken we in een definitieve RES.

Gemeente Valkenswaard streeft de doelen van het Nationaal Klimaatakkoord na: 49% minder uitstoot in 2030 en een bijna volledig energieneutraal Nederland in 2050. Hiervoor is het nodig dat we in de toekomst geen fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie meer gebruiken, maar dat we overgaan naar andere energiebronnen, zoals zon- en windenergie.

Daarom onderzoeken inwoners, ondernemers en overheden samen waar en hoe ze het best duurzame elektriciteit kunnen opwekken in Nederland. Hiervoor stellen 30 energieregio’s in Nederland een plan op: een Regionale Energiestrategie (RES). Valkenswaard doet dit samen met 20 andere gemeenten in de regio ( = de Metropool Regio Eindhoven, ofwel MRE), de waterschappen en de provincie.

Wat betekent de RES voor Valkenswaard?
In een RES staat wat de duurzame plannen zijn voor jouw woonomgeving. In de concept RES in onze regio zijn vijf globale zoekgebieden aangewezen waar mogelijk ruimte is voor het opwekken van zonne- of windenergie in de gemeente Valkenswaard. Dat er ruimte is, betekent niet dat er op die plaatsen ook daadwerkelijk een zonnepark of windmolens komen. Dat wordt onder meer getoetst met een milieueffectrapport (MER). Daarin staat per zoekgebied beschreven wat het effect op het milieu is en of er in de omgeving voldoende draagvlak voor de plannen is.

Online inwoners bijeenkomst op 17 mei: meepraten over de MER
Het milieueffectrapport (MER) is nu klaar. Het rapport is geschreven door een onafhankelijke commissie. Wilt u weten wat er in het milieueffectrapport (MER) staat over Valkenswaard? Meld u dan aan voor een online bijeenkomst op 17 mei van 16.00 tot 18.00 uur. Deze bijeenkomst is speciaal voor inwoners van de A2 gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over wat de MER inhoudt en kunt u vragen stellen. Ook krijgt u uitleg over hoe u kunt reageren, als u aanmerkingen heeft op het plan. Het MER ligt van 3 mei tot 14 juni ter inzage. Zie hiervoor de bekendmaking in deze krant.

Om u aan te melden voor deze online bijeenkomst ga naar: https://energieregiomre.nl/agenda en klik op de bijeenkomst van 17 mei. In de tekst staat hoe u zich aan kunt melden. Na aanmelding ontvangt u dan een link waarmee u de bijeenkomst digitaal kunt bijwonen.

Wat gebeurt er hierna?
De definitieve Concept RES 1.0 wordt uiterlijk 1 juli 2021 met het rijk gedeeld. Het Rijk beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het Nationaal Klimaatakkoord. Daarna heeft de regio nog tot eind 2021 de tijd om tot een definitieve RES te komen en deze in te dienen bij het Rijk. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk welke plannen uit de RES in Valkenswaard uitgevoerd kunnen worden.


Geef uw tips en opmerkingen door aan de provincie
Op dit moment liggen twee provinciale documenten ter inzage, die voor alle Brabantse gemeenten, inwoners en bedrijven relevant zijn. Het gaat om de Brabantse ontwerp Omgevingsverordening en om het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027.

Het ontwerp Omgevingsverordening is opgesteld om te voldoen aan de nieuwe Omgevingswet. De omgevingsverordening wordt tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 van kracht.

De landelijke Omgevingswet vervangt en bundelt een groot aantal wetten over de leefomgeving. Alle provinciale regelgeving komt bij elkaar in de Omgevingsverordening, met regels voor inwoners, bedrijven en bestuursorganen van de overheid. Zo zijn er regels opgenomen voor omgevingskwaliteit, voor grondverzet in grondwaterbeschermingszones en voor een maximale boordiepte voor bodemenergiesystemen.

Regels en opdrachten
Voor inwoners en bedrijven zijn vooral die regels van belang die gaan over wat wel of niet mag rond een bepaalde activiteit. En ze geven aan of u een vergunning nodig hebt óf dat u eerst een melding moet doen voordat u mag starten met de activiteit. Voor overheden zijn de instructieregels belangrijk. Met deze regels kan de provincie een opdracht geven aan gemeenten of waterschappen. Zo’n opdracht kan bijvoorbeeld gaan over onderwerpen die een gemeente moet betrekken bij het opstellen van een omgevingsplan of waarmee het waterschap rekening moet houden bij de uitvoering van haar taken.

Klimaatbestendig water- en bodemsysteem
In het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) komen de provinciale doelstellingen, ambities en aanpak rond water en bodem samen voor de periode 2022 - 2027. Met het RWP werkt de provincie aan een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem dat bestand is tegen extremen. Voldoende water, schoon water, veilig water, vitale bodem en klimaatadaptatie zijn van belang voor vrijwel alles: wonen en werken, infrastructuur, landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en duurzame economie, energietransitie, etc. Daarbij is een trendbreuk nodig: een nieuwe manier van denken waarbij de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend is voor het gebruik, in plaats van andersom. De urgentie is namelijk groot. De vraag naar voldoende en bruikbaar water en een vitale bodem wordt steeds groter en de toestand van ons milieu en ons klimaat verandert snel.

Uw reactie is welkom
De inspraakprocedure voor het ontwerp RWP loopt tot en met 18 mei 2021. De Brabantse ontwerp Omgevingsverordening ligt tot en met 20 mei ter inzage. De documenten horende bij beide ontwerpen vindt u op www.brabant.nl/terinzage. U vindt daar ook de instructie hoe u uw eventuele reactie op de ontwerpen kunt geven.


Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug