Luister
Live
9 mei 2021 - 14:47
Deel dit artikel:

Gemeentenieuws van Valkenswaard is hier gebundeld | Aflevering 18

Hier hebben we al het gemeentenieuws van Valkenswaard voor jou gebundeld. Een handig overzicht van wat gemeente Valkenswaard de afgelopen week allemaal voor nieuws naar buiten heeft gebracht. Blijf Valkenswaard24 volgen om niets te missen.

valkenswaard24 / Gemeente Valkenswaard • Beeld - Michael van Tol

Commissievergadering op 20 mei
Op donderdag 20 mei vergadert de commissie vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Deze commissievergadering is openbaar.

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk deze op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

U kunt de vergadering ook bijwonen. Vanwege de Coronamaatregelen, vragen wij u om u van te voren aan te melden bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Dat kan via een mailbericht aan cobie.miedema@valkenswaard.nl, of telefonisch via nummer (040) 2083407.

Spreekrecht
Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een agendapunt van deze vergadering, stuur dan vóór de dag van de vergadering een mailbericht naar raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema via cobie.miedema@valkenswaard.nl, of neem telefonisch contact met haar op via nummer (040) 2083407.

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

Voorstel over bestemmingsplan Stakenborgakker

Voorstel over wensen en bedenkingen concept RES 1.0 (Regionale Energie Strategie)

Voorstel over beleid huisvesting arbeidsmigranten

Voorstel over conceptbegroting 2022 Cure

Voorstel over actualisatie bouwgrondexploitaties 2021

Voorstel over ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening-schap Regio Eindhoven (GRWRE) 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026

Voorstel over programmabegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost en inzet van Vroeghulp

Voorstel over aanbesteding accountancy dienstverlening 2022 tot uiterlijk 2028

Zie voor de volledige agenda www.valkenswaard.nl/commissievergadering.


Gemeente tijdens Pinksteren
Op maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis aan de Hofnar gesloten.


Afvalinzameling Cure rond Pinksteren
Op Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei) zamelt Cure geen afval in. Ook de milieustraten en de Cure klantenservice zijn op deze feestdag gesloten. De inzameling voor GFT en restafval wordt op zaterdag 22 mei ingehaald.

Op tijd aanbieden tijdens inhaaldagen
Mogelijk rijden de inzamelvoertuigen op een ander tijdstip door uw straat dan u gewend bent. Zorg er daarom voor dat uw afval op tijd buiten staat, zodat Cure uw afval kan inzamelen. Zet uw afval daarom vóór 6.45 uur aan de straat.

Altijd op de hoogte via de Cure Afval App
Met de Cure Afval App heeft u altijd uw eigen afvalkalender bij de hand. Stel de notificaties in, zodat u tijdig weet wanneer u uw afval buiten moet zetten. Zo bent u altijd op de hoogte, ook bij feestdagen!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over afvalinzameling op www.cure-afvalbeheer.nl, of in de afvalkalender op www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender.

Met vragen of meldingen kunt u terecht bij de Klantenservice van Cure via mailadres klantenservice@cure-afvalbeheer.nl of telefoonnummer (040) 2500130


Muziek op Schoot en Muziek & Beweging bij het CMD - online
Vanaf 19 mei gaan bij het Centrum voor Muziek en Dans de cursussen Muziek op Schoot en Muziek & Beweging weer van start. Deze keer in aangepaste vorm: online via het programma ZOOM.

Omdat dit natuurlijk anders is dan eenieder gewend is zal de eerste les een gratis proefles zijn. Ben je enthousiast? Dan kun je je daarna aanmelden voor de cursus, die dit keer uit vijf lessen zal bestaan.

Mochten de coronamaatregelen eventueel versoepelen dan zullen we uiteraard bekijken of de lessen alsnog op locatie gegeven kunnen worden.

Enthousiast? Meld je dan aan voor één of beide proeflessen!

Muziek op Schoot
Jonge kinderen en hun begeleiders worden wekelijks meegevoerd in de betoverende wereld van muziek. De les wordt aangepast aan de leeftijd en de individuele ontwikkeling van de kinderen in de groep. Actieve en rustige elementen, nieuwe en bekende liedjes, verschillende materialen en muziekstijlen lopen vloeiend in elkaar over. Je gaat naar huis met een schat aan ideeën en liedjes. Kortom: het plezier dat je samen op de les beleeft, gaat thuis gewoon door.

Een cursus voor zowel de (groot)ouders als het (klein)kind in de leeftijd van 6 maanden tot 4 jaar.

Muziek & Beweging
Ook kleuters zingen, spelen en bewegen graag op muziek. Swingend, vrolijk en bovenal speels: dat is de cursus Muziek en Beweging. Elke les gaan de kinderen op een muzikale en speelse ontdekkingstocht en samen beleef je allerlei avonturen die met klanken en muziek te maken hebben. Door het aanvoelen, horen en zingen van verschillende soorten muziek, worden de fantasie en sociale vaardigheden gestimuleerd.

Houdt je kind van bewegen en muziek? Dan is dit echt iets voor hem/haar! De cursus is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool (leeftijd 4-6 jaar).

Muziek op Schoot: proefles woensdag 19 mei - van 9.30 tot 10.00 uur
Muziek & Beweging: proefles vrijdag 21 mei - van 15.30 tot 16.00 uur
Kosten: €30,- voor vijf lessen, voorafgegaan door een gratis proefles.

Aanmelden voor de proefles(sen) kan via www.centrumvoormuziekendans.nl. Kijk bij nieuwsberichten. Daar vind je tevens meer informatie over beide cursussen.


Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug