Luister
Live
9 juni 2021 - 13:38
Deel dit artikel:

Uitkomst enquête: 'Eurocircuit is belangrijk voor Valkenswaard, haar verenigingen en economie'

De definitieve Rapportage Toekomst Eurocircuit, inclusief de uitkomsten van de enquête onder de inwoners, is openbaar. 1348 inwoners uit gemeente Valkenswaard reageerden op de enquête. De uitkomst is duidelijk: inwoners vinden het Eurocircuit onmisbaar voor Valkenswaard, haar verenigingen en economie.

valkenswaard24 / Stijn van Mierlo • Beeld - Gemeente Valkenswaard

Het rapport is op 8 juni aan de gemeenteraad verstrekt, waarna de voorbereiding op de besluitvorming kan beginnen. De respons op de burgerpeiling in april was hoog vergeleken met soortgelijke onderzoeken. Wethouder Kees Marchal licht toe: “Het feit dat 1348 inwoners gereageerd hebben, toont aan dat inwoners het erg belangrijk vinden hun mening te geven over het circuit. Het geeft eenieder een beeld om goed te bedenken wat de beste toekomst is voor het Eurocircuit-terrein. Uiteindelijk hoop ik van harte dat er een gedragen besluit valt in de gemeenteraad, zodat we de verenigingen en alle inwoners duidelijkheid kunnen geven.”

De definitieve rapportage Toekomst Eurocircuit en het Bijlagenboek waar onder andere het totale onderzoeksrapport van de enquête verwerkt is, vind je HIER.

Vijf keuzes
De vijf toekomstperspectieven van het Eurocircuit-terrein om uit te kiezen zijn als volgt:
1. Terrein omvormen tot natuur
2. Huidig feitelijk legaal gebruik vastleggen in nieuw bestemmingsplan
3. Terrein omvormen tot leisurezone
4. Het gebruik ten behoeve van crossen maximaal faciliteren 5. Combinatiescenario

Uitkomsten enquête
De respons op de burgerpeiling was hoog, te weten 33 procent; dat geeft aan dat inwoners het erg belangrijk vinden dat er een keuze wordt gemaakt over de toekomst van het Eurocircuit-terrein. Dit was het resultaat van de steekproef, dus de inwoners van de gemeente Valkenswaard die uitgenodigd zijn (doorsnede van de bevolking). “Gemiddeld bij andere onderzoeken ligt de respons op 20 procent als er voldoende animo is”, zegt onderzoeksbureau Het PON/Telos. De inwoners die een code hebben opgevraagd om ook mee te doen aan de enquête, komen hier bovenop.

Een paar feiten uit de enquête op een rij:
- 54 procent van de respondenten geeft aan dat het Eurocircuit (zeer) belangrijk is voor Valkenswaard;

- 94 procent geeft aan dat het een belangrijk thuishonk is voor de huidige verenigingen;

- 74 procent ervaart geen knelpunten bij het Eurocircuit, 17 procent ervaart last van motorgeluid bij evenementen, 13 procent bij trainingen, 11 procent heeft last van het verkeer bij evenementen. 16 procent vindt de activiteiten slecht voor natuur en milieu.

- 87 procent vindt het Eurocircuit belangrijk voor de bekendheid van Valkenswaard, 80 procent voor de economie. 9 procent vindt het Eurocircuit niet belangrijk voor Valkenswaard.

- 85 procent vindt het belangrijk dat de gemotoriseerde sporten op het Eurocircuit blijven bestaan, 74 procent vindt het belangrijk voor Nederland dat deze sport blijft.

Raad neemt besluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft het rapport besproken. Het besluit over de toekomst van het Eurocircuit-terrein ligt in handen van de gemeenteraad. De komende weken overwegen de raadsleden en fracties wat het beste past bij de inwoners en verenigingen van Valkenswaard en hoe zij de toekomst van dit terrein voor ogen hebben. Een moeilijk besluit, maar heel belangrijk dat het bestemmingsplan, dat nog dateert uit 1977, opnieuw wordt vastgesteld.

De procedure daarvoor moet opgestart worden zodat de richting voor de toekomst weer duidelijk wordt. De gemeenteraad besluit in de raadsvergadering van 15 juli over het Eurocircuit. De commissievergadering daaraan voorafgaand op 1 juli is essentieel. Alle fracties kunnen dan hun vragen stellen en de discussie voeren. Deze vergaderingen zijn openbaar en ook online te volgen via valkenswaard.nl/webcast.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug