Luister
Live
13 januari 2022 - 17:00
Deel dit artikel:

Brabantse burgemeesters sturen brandbrief aan Rutte

21 burgemeesters uit Zuid-Oost Brabant hebben gezamenlijk een brief aan de premier Mark Rutte gestuurd. Het onderwerp van de brief luidde: Zij aan zij met onze ondernemers. Hierin spreken ze hun zorgen uit over de huidige lockdown. De effecten hiervan op de verschillende getroffen ondernemers maar ook de effecten op het leefklimaat in de stads- en dorpskernen. Ook maken ze zich zorgen over de emotionele effecten voor iedereen in onze samenleving.

valkenswaard24
  / Stijn van Mierlo
  • Beeld - Martijn Beekman

De volledige brief lees je hieronder:

Geachte heer Rutte,

Het zal u niet ontgaan zijn dat veel ondernemers in sectoren die op dit moment gesloten zijn in zwaar weer verkeren. Als burgemeesters in de regio Zuidoost-Brabant maken wij ons grote zorgen om al die lokale ondernemers die door de huidige lockdown opnieuw hard worden geraakt. Daarom sturen wij u deze Open Brief. Want het zijn juist deze ondernemers die onze lokale gemeenschappen kleur geven en direct en indirect zorgen voor werkgelegenheid. Echter voor velen lopen de economische, financiële en vaak ook psychische effecten op en wij maken ons zorgen over de gevolgen hiervan. De gevolgen voor deze ondernemers persoonlijk, de gevolgen voor het leefklimaat in onze stads- en dorpskernen maar ook de forse maatschappelijke en emotionele effecten, ook op de langere termijn, voor iedereen in onze samenleving.

Op dit moment ontvangt u vanuit vele belangenorganisaties en gemeenten deze signalen van zorg. Ook in de Extra Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zal dit onderwerp aanstaande donderdag 13 januari nadrukkelijk op de agenda staan. De motie ‘Evenwicht in corona-maatregelen’ die morgen wordt ingediend zullen wij dan ook zeker ondersteunen. De maatschappelijke ontwrichting is momenteel immers te groot.
Hier komt bij dat het begrip voor de maatregelen zienderogen afneemt. Ondernemers zien met lede ogen dat de lokale online aankopen afnemen, het geld een paar kilometer verderop over de grens wordt uitgegeven, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op markten niet-essentiële producten wel worden verkocht. Ook de verhouding van veilig winkelen tussen de essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoek.
Bovendien ervaren de ondernemers pijn dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat niet zo is. Er resteren hoge kosten voor elke ondernemer. Wij pleiten dan ook voor het versoepelen van de maatregelen op een wijze die voor de volksgezondheid verantwoord is. Zowel voor ondernemers in de detailhandel, de horeca, de kappers en vergelijkbare dienstverleners, de culturele- en sportsector en voor tal van activiteiten in onze kernen. Stuk voor stuk hebben ze zich afgelopen bijna twee jaar innovatief getoond om veilig werken in deze tijd mogelijk te maken.

Daarnaast pleiten wij voor het ruimschoots verbeteren van de huidige steunpakketten voor ondernemers. Ondanks alle creativiteit waarmee ondernemers proberen te ondernemen zijn hun inkomsten minimaal en worden ondernemers slechts zeer beperkt gecompenseerd.

Ook roepen wij u op om zich in te zetten voor een gelijk beleid binnen Europa zodat ondernemers in de grensregio’s niet extra hard getroffen worden.

Zij aan zij

Als burgemeesters in de regio Zuidoost-Brabant doen wij een dringend appèl op u om zij aan zij te staan met onze ondernemers en op de kortst mogelijke termijn de bestaande maatregelen te versoepelen voor ondernemers in de niet-essentiële sectoren. Ook verzoeken wij u met spoed een duurzaam toekomstperspectief te bieden voor de langere termijn. Als burgemeesters zijn wij graag bereid om hier samen met u, zij aan zij, aan te werken.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug