Luister
Live
3 oktober 2022 - 06:00
Deel dit artikel:

Applaus voor pastoor Spooren bij afscheid van Valkenswaard: 'We hebben onze plicht gedaan'

Vanwege zijn vertrek van Valkenswaard naar Oirschot vond op zondagmorgen in de Nicolaaskerk de afscheidsmis plaats van pastoor-deken Felie Spooren. Na afloop reikt burgemeester Anton Ederveen onder grote belangstelling de Penning van Verdiensten uit aan Spooren. Ook één van de twee kapelaans; pater Ramesh Chinta, neemt afscheid van het dekenaat Valkenswaard, vanwege een benoeming in Dreumel.

valkenswaard24
  / Evert Meijs
  • Beeld - Evert Meijs

Even voor elf uur luiden de vier grote klokken die in de toren hangen. Zij kondigen de zondagsmis aan, die in het teken staat van het afscheid van beide priesters. Om klokslag elf uur zwaaien de beide kerkdeuren open en komen de bedienaren de kerk binnen, voorafgegaan door het gilde van Sint-Martinus uit Dommelen. Ruim 300 aanwezigen zijn getuige van een eucharistieviering waarin pastoor-deken Felie Spooren de hoofdcelebrant is. Tijdens zijn preek vertelt hij meermalen over het mosterdzaadje dat het onmogelijke mogelijk maakt. Ook staat hij stil bij Jezus’ voorbeeld om vredelievend te zijn. “Geef geen aanstoot aan elkaar en wees vergevingsgezind.” Hij vertelt over de moerbeiboom, de taaiste onder de bomen, die het wel 500 jaar kan volhouden. Spooren: “Het oprechte geloven is in staat om zelfs de wortels van de moerbeiboom los te maken.”

Geweldig voorrecht

Dan spreekt hij zich uit over zijn Valkenswaardse periode en zijn stem breekt als hij diaken Bas Leijtens en de ouders van de diaken bedankt voor de dertigjarige vriendschap en de medewerking tot en met zijn verhuizen naar Oirschot. Een applaus valt hen ten deel. “We hebben onze plicht gedaan en dat hebben we graag gedaan”, aldus een ontroerende parochieherder, die het werk als priester beschouwt als een geweldig voorrecht. “Dank voor alle betrokkenheid en sympathie, mede namens pater Ramesh. Het ga u allen goed, met Gods zegen.” En opnieuw klinkt een daverend applaus.

Penning van Verdiensten

Dan wordt de heilige mis voortgezet en het zangkoor laat zich van haar beste kant horen. Op het einde van de dienst kondigt diaken Bas Leijtens enkele sprekers aan en burgemeester Ederveen bijt het spits af. “Ik sta hier met een dubbel gevoel, want naast de hoop en positiviteit is het ook een markering van afscheid. U beiden was vervlochten met onze inwoners, was betrokken bij ons lief en leed en joviaal en laagdrempelig, zoals we dat hier gewoon zijn”, aldus de burgemeester, die de eeuwige glimlach van pater Ramesh prees en zijn doorzettingsvermogen om de taal te leren, het verkeer en het kennen van de mensen. “Ik geef je graag Valkenswaard mee”, zei hij en overhandigde hem het boek Natuurlijk Valkenswaard.

“Je imago snelde hier voor je uit toen je hier jaren geleden benoemd werd”, zo spreekt burgemeester Ederveen de pastoor toe. “Graag onder de mensen, warm en betrokken en dus werd je er al snel een van ons.” Pastoor Spooren heeft volgens hem niet enkel voor de parochianen, maar ook voor vele andere inwoners van Valkenswaard een belangrijke rol gespeeld. Zo heeft hij bijvoorbeeld vele jaren op bijzondere wijze invulling gegeven aan de traditionele Striepersgatse carnavalsmis en heeft hij ook tijdens gemeentelijke herdenkingen zijn medewerking verleend. Met het vertrek van pastoor Spooren uit Valkenswaard verliest de gemeente volgens de burgemeester een voor velen zeer geliefd en gerespecteerd persoon. Op het einde van zijn speech reikt de burgemeester de pastoor de Penning van Verdiensten uit voor zijn bijzondere prestaties op het menslievende vlak. “Hij komt je met recht toe en ze mogen in Oirschot in hun handen knijpen.”

Alle lof voor beide priesters

Namens het Sint-Martinusgilde van het Heilig Sacrament dankt Ben van Veldhoven de afscheidnemende pastoor, die ook lid van het gilde was, als eredeken. “Uw drukke taak in de parochie en de ernstige ziekte die u doormaakte, waren er oorzaak van dat u niet altijd bij onze activiteiten kon zijn. Het zij u vergeven”, zei de hopman met een glimlach en dankt de pastoor door ook een financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van het jaarlijkse passiespel in het dekenaat. Het ereschild en de sjerp zouden vandaag ingeleverd moeten worden, maar zitten nog ergens in een verhuisdoos.

'Nederland was een vreemd land'

Pater Ramesh maakt van de gelegenheid gebruik door terug te kijken naar zijn Nederlandse periode binnen zijn moederkerk. “Voor mij was Nederland een vreemd land, een vreemde plek met een vreemde taal, een andere cultuur en andere gewoontes. Gelukkig waren er in de parochie veel begripvolle mensen waar ik naar toe kon als het even wat minder ging.” Hij dankt God voor het feit dat hij in Valkenswaard zo veel heeft mogen leren. Pastoor Spooren wordt in zijn dankwoord betrokken voor zijn vriendelijke en vaderlijke zorg. Ook Pater John en diaken Bas Leijtens dankt hij voor de fijne samenwerking, het parochiebestuur en de twee begeleiders die hem hielpen bij zijn nieuwe taal. Tenslotte wuift hij alle vrijwilligers hulde toe. “Ik heb jullie liefde, steun en verbondenheid gewaardeerd.”

Na het applaus spreekt diaken Bas Leijtens zijn teamgenoten toe en memoreert de verhuizing, het laatste vrijwilligersfeest van de avond tevoren en over het humoristisch optreden van de pastoor als ‘oud pastorke’. Hij staat stil bij zijn eigen levensloop en verklapt dat hij woensdag zal afstuderen in Heiloo. “Liever een kaarsje dan applaus, daar heb ik iets meer aan”, grapt hij. Vice-voorzitster van het parochiebestuur, Tanja de Leeuw, laat in haar toespraak duidelijk naar voren komen dat de parochie blij is geweest met de beide priesters. ”Ik ben egoïstisch als ik zeg dat het voor ons niet fijn is dat jullie onze parochie gaan verlaten. Het is wat het is, maar het raakt ons enorm.” Ze biedt namens de gemeenschap aan de pastoor en de kapelaan een fietsbel aan, die hoort bij een nieuwe fiets die ze in hun nieuwe parochie mogen gaan kopen.

Laatste eer

Na de plechtigheid worden de priesters uitgeleide gedaan door het Martinusgilde en wordt met de traditionele vendelgroet op het kerkplein een laatste eer gebracht. Aansluitend maken velen van de mogelijkheid gebruik om de geestelijken de hand te drukken.

De nieuwe pastoor Norbert van der Sluis was niet aanwezig bij dit afscheid. Hij droeg zijn laatste mis op hetzelfde moment op in de kerk van de parochie Maria Moeder van de Kerk aan de Lepelstraat in Sint-Anthonis.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug