Luister
Live
4 oktober 2022 - 06:04
Deel dit artikel:

RKVV Dommelen bouwt aan toekomst met verlenging Maarten de Backer

Het hoofdbestuur van RKVV Dommelen heeft de verbintenis met Maarten de Backer als hoofd van de jeugdopleiding verlengd tot en met het seizoen 2024-2025.

valkenswaard24
  / Stijn van Mierlo
  • Beeld - RKVV Dommelen

Door deze voortzetting van de langdurige samenwerking kiezen beide partijen voor continuïteit binnen de jeugdopleiding van RKVV Dommelen.

Voorzitter Luciën van den Heuvel is verheugd met de verlenging: "Met het verlengen met Maarten voor de komende drie seizoenen kiezen we nadrukkelijk voor continuering van onze aanpak in de jeugd. De afgelopen seizoenen zien we nog meer structuur in de aanpak binnen onze jeugdopleiding, wat zichtbaar resultaten oplevert in het aantal vrijwilligers en jeugdleden èn de doorstroming naar de senioren. Dat we in de corona-periode iedere week zijn blijven voetballen met onze gehele jeugd is een mooi voorbeeld van deze aanpak. De komende seizoenen willen we ook onze rol binnen heel Dommelen uitbreiden, door een samenwerking met andere verenigingen, scholen en andere organisaties om zoveel als mogelijk jeugd in beweging te brengen.”

Toekomstvisie

De komende seizoenen gaat RKVV Dommelen nog meer investeren in de jeugdopleiding, onder andere door de begeleiding van de vrijwilligers, het organiseren van opleidingen en andere activiteiten, zoals peutersport en de VSN voetbaldagen. “Vanuit de visie en missie van RKVV Dommelen kiezen we voor drie doelstellingen, te weten ‘plezier, behoud en opleiden’. Er gaat de komende seizoenen dus nog meer ingezet worden op het behoud van alle jeugdleden, zodat zij bij ons blijven en doorstromen naar de (o23) senioren. Door het begeleiden en opleiden van onze vrijwilligers, behouden we hen ook en geven we samen invulling aan het plezier van onze jeugdleden. Door Plezier en Opleiden behouden we dus onze jeugd èn onze vrijwilligers”, aldus Luciën van den Heuvel.

Plezier en samenwerken

Vorig seizoen heeft De Backer de KNVB-opleiding ‘Hoofd Opleiding A’ afgerond. “Door deze opleiding heb ik mezelf verder ontwikkeld in mijn rol als hoofd opleiding. Door het traject wat aan de opleiding zat, hebben we als vereniging stappen gemaakt in onze aanpak en structuur. Daarnaast zijn we samen, met veel betrokken personen waaronder de vele coördinatoren en trainersbegeleiders, iedere week bezig met het plezier en opleiden van de gehele jeugd, van jong tot oud. Dit heeft de afgelopen seizoenen niet alleen geleid tot veel nieuwe leden, ook tot doorstroming (behoud) van oudere jeugdleden naar Dommelen 1 en 2, en naar de intussen 5 (o23-)seniorenteams op zaterdag. Een bevestiging dat onze gezamenlijke aanpak, met alle vrijwilligers, werkt!”

'Blij en trots'

De komende seizoenen gaat deze aanpak verder, waarbij juist ook deze vrijwilligers een voorname rol hebben. "Zij zetten de stappen door iedere week zich 100 procent in te zetten voor het plezier en opleiden van de jeugd. Ik ben blij en trots dat ik daaraan een bijdrage kan leveren. De komende seizoenen draag ik dan ook met plezier mijn steentje bij, zodat zo veel als mogelijk leden en vrijwilligers met plezier bij ons actief zijn en blijven", aldus Maarten de Backer.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug