Luister
muziek
24 februari 2023 - 14:46
Deel dit artikel:

Horecazaak in Valkenswaard op slot na illegaal pokertoernooi

De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om een horecazaak aan de Peperstraat in Valkenswaard, met ingang van vrijdag 24 februari 2023, voor de duur van drie weken te sluiten. Op desbetreffende locatie zijn in of rondom dit pand activiteiten geconstateerd die de openbare orde en veiligheid in gevaar zouden brengen.

valkenswaard24
  / Redactie
  • Beeld - Foto ter illustratie
Advertentie

De politie heeft op maandag 16 januari 2023 een onderzoek uitgevoerd in de betreffende horecazaak aan de Peperstraat te Valkenswaard. Gedurende het onderzoek vond er een illegaal pokertoernooi plaats.

Pokeren is een illegaal kansspel

Voor het organiseren van een pokertoernooi dient door de Kansspelautoriteit een vergunning te zijn afgegeven. In Nederland is Holland Casino op dit moment de enige organisatie die zo’n vergunning heeft. Zonder de benodigde vergunning kan het organiseren van een pokertoernooi aangemerkt worden als illegaal. Daarnaast is “pokeren” een kansspel in de zin van artikel 1 onder a van de Wet op de Kansspelen indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door “enige kansbepaling” waarop de deelnemers van het pokertoernooi geen invloed kunnen uitoefenen. Gelet op de spelregels van het pokerspel, is sprake van een aantal onzekere factoren die als enige kansbepaling zijn aan te merken. Tot slot is het organiseren van een illegaal kansspel een misdrijf in de zin van de Wet op de economische delicten.

Uitzonderingen

De horecazaak in de Peperstraat te Valkenswaard is een lokaliteit die voor publiek is opengesteld. Daarnaast was het aannemelijk dat het ging om een bedrijfsmatig aanbod. De horecazaak kan zich daarom niet beroepen op een uitzonderingsgrond opgenomen in artikel 2 van de Wet op de Kansspelen.

Toelichting besluit

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie en draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening 2022 en hoofdstuk 6 van het Horecastappenplan 2021 van de gemeente Valkenswaard. De gemeente past dit beleid al langere tijd toe. Het beleid is voor het laatst aangepast en aangescherpt op 13 juli 2021.

Op grond van artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening 2022 is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden. Zodra er sprake is van een situatie waarbij de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt, kan de burgemeester voor één of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijke sluiting bevelen. Op grond van hoofdstuk 6 van het Horecastappenplan duurt de sluiting drie weken. De aard van de overtreding was in het onderhavige geval van dermate ernstige aard dat er vrees bestaat voor ernstige verstoring van de openbare orde in de toekomst.

Gevolgen van een illegaal pokertoernooi

Illegale activiteiten hebben niet alleen hun weerslag binnen het pand. Het pand trekt immers mensen aan die op illegaal gokken afkomen. Deelnemers kunnen in een onaanvaardbare afhankelijkheidsrelatie komen doordat gokschulden kunnen ontstaan, met als gevolg dat ze in een vicieuze cirkel terechtkomen van mogelijke criminele activiteiten. Daarnaast kan de aanwezigheid van grote(re) hoeveelheden contact geld ongewenste personen aantrekken. Er ontstaat eveneens een groot risico op geweldincidenten en een vermenging van de boven- en onderwereld wat op zich weer een gevaar oplevert voor verstoring van de openbare orde. Tot slot wordt er bij het organiseren van illegale gokactiviteiten geen toezicht gehouden op het feit of minderjarigen deelnemen. Minderjarigen worden daardoor blootgesteld aan schulden of criminele activiteiten. De burgemeester hecht waarde aan een gezond ondernemersklimaat binnen de gemeente Valkenswaard. Dat betekent dat de ondernemers binnen de gemeente ethisch en integer dienen te handelen naar hun klanten en omwonenden.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie