Luister
Live
7 mei 2022 - 12:37
Deel dit artikel:

Commissievergadering live te volgen via een stream

Op donderdag 19 mei vergadert de commissie vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Hofnar 15 in Valkenswaard. Deze commissievergadering is openbaar.

valkenswaard24 / Redactie • Beeld - Michael van Tol

Je kunt de vergadering rechtstreeks volgen via een livestream. Bekijk deze op je computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

Spreekrecht

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als je gebruik wilt maken van het spreekrecht over een agendapunt van deze vergadering, stuur dan vóór de dag van de vergadering een mailbericht naar raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema via cobie.miedema@valkenswaard.nl, of neem telefonisch contact met haar op via het nummer 040-2083407.

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Voorstel over paraplubestemming Parkeren, Wonen, Retail en Waterberging Valkenswaard
  • Voorstel over ontwerpbegroting 2023 Cure
  •  Voorstel over ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  • Voorstel over ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Ergon
  • Voorstel over concept-programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost
  • Voorstel over ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
  • Voorstel over conceptbegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven
  • Voorstel over aanwijzen lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

Zie voor de volledige agenda www.valkenswaard.nl/commissievergadering.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug