Luister
muziek
28 juli 2022 - 06:06
Deel dit artikel:

Basis van bestemmingsplan Eurocircuit vastgesteld: 'Onderzoeken nu echt van start'

Het kersverse college B&W van gemeente Valkenswaard heeft dinsdag de volgende stap gezet om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het Eurocircuit-terrein. Het gaat om de vastgestelde definitieve ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Eurocircuit’, ook wel NRD genoemd. Het ontwerp heeft in het voorjaar vier weken ter inzage gelegen.

valkenswaard24
  / Stijn van Mierlo
  • Beeld - Gemeente Valkenswaard
Advertentie

Met de ingediende reacties is de NRD verder verbeterd. “De onderzoeken gaan nu echt van start. Stap voor stap zetten we koers richting het ontwerp bestemmingsplan dat naar verwachting verder vorm krijgt in het najaar”, zegt wethouder Theo Geldens.

Scherper beschrijven activiteiten

De NRD is de start van de Milieu Effect Rapportage (MER) procedure volgens de Wet Milieubeheer. Met de MER-procedure worden de milieueffecten bij de ruimtelijke procedure voor het Eurocircuit-terrein onderzocht. Voordat een Plan-MER kan worden opgesteld, moeten eerst de reikwijdte en het detailniveau worden bepaald. Daarvoor is de NRD opgezet. Hierop zijn zes zienswijzen ingediend tijdens de inzageperiode. Iedere reactie is uitvoerig bekeken. Hiermee is de NRD verder verbeterd. De belangrijkste aanpassing gaat over het scherper beschrijven van het aantal en type activiteiten per kalenderjaar van de verenigingen op het terrein.

Plan-MER én ontwerp bestemmingsplan

Nu de NRD is vastgesteld, wordt gestart met de plan-MER en de onderliggende onderzoeken. Aansluitend wordt het ontwerpbestemmingsplan vormgegeven. Deze procedures lopen straks gelijktijdig naast elkaar. Afstemming met de stakeholders in en rondom het zogenaamde plangebied (Eurocircuit terrein) vindt plaats in het najaar. Het gekozen scenario, tijdens de raadsvergadering op 15 juli 2021, wordt vertaald naar het bestemmingsplan en moet zorgen voor duidelijkheid voor alle betrokken partijen.

Zodra de beide stukken gereed zijn, besluit het college B&W dat deze ter inzage gelegd worden zodat ook hierop desgewenst inwoners en belanghebbenden kunnen reageren. Wanneer vervolgens deze procedures inclusief behandeling van eventuele zienswijzen zijn afgerond, legt het college het definitieve bestemmingsplan van het Eurocircuit terrein voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Stap voor stap

Meer informatie over de definitieve NRD en het proces tot een nieuw bestemmingsplan: valkenswaard.nl/eurocircuit. Kort samengevat: stap 1 is de definitieve NRD, stap 2 gaat over Plan-MER en ontwerpbestemmingsplan ter inzage, stap 3 omvat het vaststellen van het definitieve bestemmingsplan door de gemeenteraad. 

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie