Luister
Live
26 december 2022 - 15:49
Deel dit artikel:

Valkenswaard gaat voor juridische eenvoud bij ruimtelijke plannen

Valkenswaard wil sneller beslissen over ruimtelijke plannen. Vanaf januari 2023 is in de meeste gevallen geen instemming meer nodig van de raad.

valkenswaard24
  / Stijn van Mierlo
  • Beeld - Michael van Tol

De gemeenteraad heeft daarvoor op 15 december 2022 groen licht gegeven. Voor grotere plannen levert dit een aantal maanden tijdwinst op in de procedure. De gemeente werkt toe naar kortere processen. Dat gebeurt stap voor stap, in aanloop naar de komende Omgevingswet.

Komende maanden zal de gemeente zijn processen aanpassen en daarmee ook de dienstverlening verbeteren. Voor zowel gemeente als ondernemers betekent dit een periode van wennen aan de nieuwe manier van werken. Daarbij wordt ook gekeken naar de beste manier om de gemeenteraad tijdig te betrekken bij de plannen. Zodat alles goed geregeld is bij de start van de Omgevingswet. Verantwoordelijke wethouder Theo Geldens spreekt van een spannende opgave, maar wel een die Valkenswaard moet en wil aangaan: “Binnen de huidige wet- en regelgeving zijn de doorlooptijden veel te lang en de processen te complex. Bovendien moet de omgeving beter worden betrokken, bij grote én kleine plannen. Door rekening te houden met elkaar, kunnen slepende juridische procedures veelal worden voorkomen.”

Nieuwe werkwijze

De Omgevingswet is gericht op minder regels en een snellere, integrale beoordeling van plannen. Voor de meeste vergunningen gaat een termijn van 8 weken gelden. Voor kleine bouwwerken, zoals een dakkapel of erker, geldt deze termijn al. Maar voor ingewikkelde plannen duurt de vergunningverlening nu vaak wel 26 weken of meer. De eerste belangrijke verbetering voor grotere plannen wordt het Omgevingsoverleg. In dit vooroverleg kunnen initiatiefnemers een goed uitgewerkt idee bespreken met alle betrokken partijen. Bijvoorbeeld een erfgoed commissie, omgevingsdienst of waterschap. De kosten (leges) hiervoor zullen direct worden berekend. Nu gebeurt dit pas in een latere fase. Al met al krijgen initiatiefnemers vooraf meer inzicht en duidelijkheid over de haalbaarheid van hun plan en de kosten die daarbij komen kijken. Tegelijk vraagt het meer voorbereiding van de initiatiefnemer. Over de nieuwe werkwijze komen begin 2023 informatiebijeenkomsten voor projectontwikkelaars, architecten, aannemers en evenementen organisaties.

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en regels voor wonen en (ver)bouwen, wegen, water, groen en milieu. De nieuwe wet stelt de gebruiker van de leefomgeving centraal. Participatie wordt belangrijker. Aan gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en provincie de taak om hun regels en besluiten beter op elkaar af te stemmen. Met het oog op meer balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

Sommige veranderingen moeten klaar zijn als de Omgevingswet ingaat (1 juli 2023 of 1 januari 2024). Vergunningen moeten dan eenvoudiger, sneller en volledig digitaal kunnen worden aangevraagd. Andere veranderingen nemen meer tijd in beslag. De overheden hebben daarvoor tot 2030 de tijd.

In 2023 werkt Valkenswaard zijn Omgevingsvisie en Omgevingsplan verder uit. In dat plan komen wensen en spelregels per wijk of gebied binnen de gemeentegrens.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug