Luister
muziek
22 Juni 2024 21:49
Deel dit artikel:

Riool en wegen in Geenhoven aangepakt: deze straten zijn als eerste aan de beurt

De riolering worden vernieuwd en de wegen heringericht in de wijk Geenhoven in Valkenswaard. De eerste fase hiervan gaat binnenkort van start. Deze bestaat uit de Haagstraat (gedeelte tussen de Eindhovenseweg en Kempischebaan), Kempischebaan, Zandstraat, Hertog van Leuvenstraat en Nieuwstraat.

valkenswaard24
  / / Redactie
Advertentie

De gemeente Valkenswaard werkt samen met wegenbouwbedrijf KWS in een bouwteam, met als doel om samen met de bewoners te komen tot een breed gedragen ontwerp. Om deze samenwerking op te starten, organiseert de gemeente Valkenswaard op woensdag 26 juni een informatieavond voor alle aanwonenden van de straten in fase 1.

Deze vindt plaats in het Rode Kruisgebouw aan de Gelukken 15a en start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De betreffende aanwonenden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst is ook toegankelijk voor andere belangstellenden.

Aanleiding

Eind 2022 is de gemeente Valkenswaard gestart met het project voor de vernieuwing van de riolering in (delen van) de Sint Antoniusstraat, Haagstraat, Kempischebaan en omgeving, in de wijk Geenhoven. “Het riool is oud en met de vernieuwing kunnen we ook de wateroverlast in de omgeving Zandstraat-Kempischebaan oplossen. Het aanpakken van de riolering biedt ook kansen voor de herinrichting van de woonomgeving”, zegt de gemeente.

Tijdens een bewonersavond zijn in december 2022 wensen en ideeën van de bewoners van de straten opgehaald. Met deze informatie is een globaal schetsontwerp opgesteld. Dat vormde de basis om het benodigde geld aan te kunnen vragen bij de gemeenteraad. Ondertussen heeft de raad dat geld beschikbaar gesteld. Gemeente: “Nu kunnen we in overleg met de aanwonenden starten met het ontwerp en de verdere voorbereiding voor de uitvoering.”

Project uitvoeren in twee fasen

Omdat het totale projectgebied erg groot is, heeft de gemeente besloten om het project in twee fasen uit te voeren. Vanwege de slechte staat van het riool en de grootste wateroverlast in de omgeving van de Kempischebaan en Zandstraat, is ervoor gekozen om de noordelijke straten in het gebied als eerste aan te pakken. In fase 2 komen de Sint Antoniusstraat, Willibrorduslaan, (gedeeltelijk), Dalstraat (gedeeltelijk), Unastraat en Die Haeghe aan de beurt.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie