Luister
Live
16 april 2021 - 14:01
Deel dit artikel:

VVD over Eurocircuit: 'Liefhebbers moeten zich hier weer uit kunnen leven'

De Valkenswaardse VVD is voorstander van het conserverend gebruik van het Eurocircuit. "De liefhebbers en hobbyisten van deze sporten moeten zich hier weer uit kunnen leven. Vroeger reden ze in de bossen of op landweggetjes hun hobby uit te voeren. Op het Eurocircuit werd dat op een veilige, overzichtelijke plaats mogelijk gemaakt", zegt de partij.

valkenswaard24 / Redactie • Beeld - Evert Meijs

Ook de ontwikkelingen in de techniek versnelde (mede) daardoor. De VVD neemt je in dit artikel even mee in hun bevindingen.

Wie herinnert zich niet de rally- en motorcross- en BMX-wedstrijden die vele duizenden bezoekers trokken. Maar ook bijvoorbeeld het caravanslepen, achteruitrijden, Dakar Preproloog et cetera. En natuurlijk ook de BMX-wereldkampioenschappen in 2004.

Positief kritisch
Ondanks dat is de VVD ook kritisch over de (on)mogelijkheden op het Eurocircuit. "Voor de meeste verenigingen liggen er geen bezwaren om door te kunnen gaan. Voor de rally- en motorcross ligt dit wat anders. Doordat de gemeente Valkenswaard in de jaren 70 en 80 veel toeliet, zonder dit vast te leggen op papier, is er ontzettend veel onduidelijkheid ontstaan. De wet- en regelgeving is vele malen gewijzigd waardoor de problemen zich opstapelen."

Vier scenario’s college
In april 2020 toverde het college van B&W een nieuw onderzoek uit de hoed: Het 4-scenario-onderzoek. De scenario’s werden door het college bedacht.

De scenario’s zijn:
- Omvormen terrein tot natuur
- Huidig feitelijk legaal gebruik vastleggen in nieuw bestemmingsplan
- Omvormen terrein tot leisurezone
- Mogelijkheden tot gebruik ten behoeve van crossen maximaal faciliteren

Op donderdag 18 maart 2021 is de gemeenteraad pas geïnformeerd over het proces van de vier scenario’s voor het Eurocircuit. Naar aanleiding van VVD-vragen in september 2020 is er wat informatie bekend geworden. "Wij blijven van mening dat dit proces daarna had moeten worden toegelicht aan de Raad. Tijdens de informatieavond van 18 maart mocht er inhoudelijk geen informatie worden verstrekt of gevraagd", zegt de VVD.

Bestemmingsplan 2018
De VVD is van mening dat voor het hele gebied het bestemmingsplan uit 2018 vastgesteld kan worden. "Hierbij zal nog wel een onderzoek MER plaats moeten vinden. Om onze zienswijze voor de lezers overzichtelijk te maken hebben wij enkele belangrijke punten op een rijtje gezet:

In oktober 2019 is het bestemmingsplan op aanraden van de mr. Hekkelman (jurist voor de gemeente) niet vastgesteld vanwege de PAS-uitspraak van mei 2019 en de hiermee verband houdende interpretatie van de stikstofberekeningen. Deze zijn inmiddels sinds eind 2020 wel duidelijk in beeld. Het college heeft toen echter besloten om het 4 scenario-plan te lanceren.
Terwijl het vaststellen van het bestemmingsplan 2018 nu gewoon kan plaats vinden, met de nieuwe rekenmethodes."

Hinderwetvergunning 1993
Let wel: De activiteiten op het Eurocircuit zijn al sinds 1971 vergund. De Hinderwetvergunningen 1993 zijn nog steeds van kracht. Er mag dus gebruik worden gemaakt van het Eurocircuit binnen de destijds afgegeven mogelijkheden. Het beleid van de verenigingen is er zelfs op gericht om emissie en lawaai nog verder terug te brengen. Ten opzichte van de situatie in 1993 is er al veel gewonnen. In het bestemmingsplan Woningbouw Lage Heide, van april 2005, is expliciet aangegeven dat toekomstige bewoners bewust gemaakt moesten worden van de geluidsproductie van het Eurocircuit.

2018
In mei 2018 is het nieuwe college aangetreden. Tijdens de raadsvergadering van 13 september 2018 heeft de wethouder toegezegd dat 'de vaststelling van het bestemmingsplan door het college is bepaalt op de raadsvergadering van 19 april 2019'.

In oktober 2018 is de raad geïnformeerd over het uit juridisch oogpunt opzeggen van het huurcontract van de gebruikers van het Eurocircuit. Met als doel nieuwe huurovereenkomsten op te stellen na het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan, welke een paar maanden vastgesteld zou gaan worden. "Op zich dus geen probleem. Echter door de vele vertragingen en nieuwe onderzoeken die het college heeft laten uitvoeren, komt de opzegging nu in het gedrang. Uiteindelijk is alleen het huurcontract van de NRV (de Nederlandse Rallycross Vereniging) in mei 2019 opgezegd per 31 december 2021. De overige gebruikers zijn, naar de mening van onze fractie, daarover alleen geïnformeerd."

Er moet volgens de VVD snel geacteerd worden op zowel het actualiseren van het bestemmingsplan (dat sinds 1977 niet meer geactualiseerd is) volgens de raadsopdracht van 2013 én het intrekken van de huuropzegging. "Een mogelijkheid is ook om een nieuw huurcontract te verstrekken waarvan wethouder Geldens heeft gezegd dat hij op 17 maart 2021 daartoe opdracht heeft gegeven."

Natura 2000-gebied
"Tijdens de thema-avond werd duidelijk dat de gekozen scenario’s vooraf niet juridisch zijn getoetst. Onder andere niet aan de PAS-uitspraak van 2019. Deze uitspraak laat geen nieuwe ontwikkelingen bij een Natura 2000-gebied toe. Bestaande vergunningen blijven echter geldig. In Heerde bijvoorbeeld is in december 2020 een gewijzigd bestemmingsplan én legalisering van gebouwen mogelijk gemaakt voor het motorcrosscircuit, dat midden in een Natura 2000-gebied ligt. U kunt dat hier lezen", ligt de partij toe.

Trots op het Eurocircuit
De VVD is voorstander van (conserverend) gebruik van het Eurocircuit, waarbij aan alle wet- en regelgevingen moet worden voldaan. "Het Eurocircuit is het eerste rallycrosscircuit van het Europese vaste land en de enige van de Benelux. Daar zijn wij trots op, en vinden dat we dat moeten behouden. Zeker ook vanwege de aantrekkingskracht die dit met zich meebrengt voor toeristen en sporters." Valkenswaard is trots op de activiteiten zoals:

  • Wereldkampioenschapswedstrijd motorcross (MXGP)
  • (Wereld)kampioenschappen op de fietscrossbaan (BMX)
  • Kampioenswedstrijden baanwielrennen
  • Europese kampioenschappen rallycross
  • Dakar Preproloog
  • Diverse overige (inter)nationale kampioenschappen.

Positieve aandacht Valkenswaard
Veel van deze evenementen leveren volgens de VVD positieve (media)aandacht voor Valkenswaard op. "De Valkenswaardse middenstanders kunnen dan ook hier weer van profiteren! Een andere winst zien wij in het feit dat motorcrossers weer voor het circuit kiezen in plaats van het rijden door de bossen. Het Eurocircuit is en hoort bij Valkenswaard."

Bereikbaarheid
De VVD hoopt dat het bestuur van onze gemeente nu snel gaat reageren op de bereikbaarheidsproblemen van de omwonende en de verenigingen. De monseigneur Smetsstraat moet volgens hen snel bereikbaar worden gemaakt voor de omwonende (en bezorgers, bezoekers en haar klanten), maar ook voor de verenigingen. "Er moet nu teveel door het Natura 2000-gebied worden omgereden om deze straat te kunnen bereiken."

Voortzetting scenario’s
Op 16 april 2021 zal de Raad inhoudelijk geïnformeerd worden over de vier scenario’s. "Wij hopen dat dan de mogelijkheden op basis van wet- en regelgeving wel duidelijk zijn", aldus de VVD.

Voor het samenstellen van het rapport over de vier scenario’s mogen Valkenswaardenaren hun mening hierover geven. Er zijn drieduizend inwoners aangeschreven door de gemeente. Deze inwoners kunnen dan mee doen aan de burgerpeiling. Op welke basis de selectie plaats gaat vinden is (nog) onbekend.

Zit je niet tussen de drieduizend respondenten maar wil je ook je mening geven? Iedereen die de enquête in wil vullen, is van harte uitgenodigd dat te doen. Neem contact op via het bovenstaande nummer of stuur een e-mail naar toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl en geef aan dat je een extra respondent bent. Je ontvangt dan een unieke toegangscode om de vragenlijst in te vullen.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug