Luister
Live
13 januari 2021 - 14:16
Deel dit artikel:

Commissievergadering in Valkenswaard via livestream te volgen

Op donderdag 14 januari vergadert de commissie vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Valkenswaard. Deze commissievergadering is openbaar. Je kunt de vergadering rechtstreeks volgen via de webcast.

valkenswaard24 / Gemeente Valkenswaard • Beeld - Michael van Tol

Je kunt de vergadering ook bijwonen. Vanwege de coronamaatregelen, vraagt de gemeente je om je van tevoren aan te melden bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Dat kan via een mailbericht aan cobie.miedema@valkenswaard.nl, of telefonisch via 040-2083407.

Spreekrecht
Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als je gebruik wilt maken van het spreekrecht over een agendapunt van deze vergadering, stuur dan vóór de dag van de vergadering een mailbericht naar raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema via cobie.miedema@valkenswaard.nl, of neem telefonisch contact met haar op via nummer 040-2083407.

Voorlopige agenda
- Voorstel over toewijzen van financiële middelen overdrachtsgelden N69
- Voorstel over verordening Beslistermijn schuldhulpverlening
- Voorstel over zienswijze op het concept werkprogramma Metropool Regio Eindhoven (MRE) 2021

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug