Luister
muziek
25 Oktober 2023 06:04
Deel dit artikel:

Valkenstaete krijgt écht vorm: 79 woningen in hartje centrum Valkenswaard

Het college B&W van gemeente Valkenswaard is akkoord met het stedenbouwkundig plan Valkenstaete. Hiermee worden straks maar liefst 79 woningen toegevoegd aan het centrum van Valkenswaard.

valkenswaard24
  / Stijn van Mierlo
Advertentie

De winkelfuncties aan de Eindhovenseweg en de Corridor blijven daarbij behouden. Eigenaar Multi Corporation uit Amsterdam is eigenaar van het (voormalig) winkelcentrum en ontwikkelt de woningen. 30 procent van de woningen is als sociale huurwoning bestemd. “Met deze bijzondere ontwikkeling dragen we bij aan het realiseren van onze woonvisie én betaalbaar wonen volgens de Woondeal. En dat alles binnen ons prachtig nieuwe groene centrum. Door aan de ‘plint’ (de rand, beneden) de belangrijkste winkelfuncties te behouden en tegelijkertijd een stevig aantal woningen toe te voegen, draagt deze ontwikkeling in belangrijke mate bij aan ons vergroende centrum”, aldus wethouder Theo Geldens.

Juist nu enorme vraag naar woningen

Een woordvoerder van Multi Corporation voegt daaraan toe: “Dit is voor ons ook een bijzondere ontwikkeling. Langdurig leegstaande winkelruimten vooral aan de binnenzijde van Valkenstaete maken plaats voor kwalitatief hoogwaardige en energiezuinige appartementen. Een nieuwe invulling die past bij de toekomst van wonen en winkelen. Een woonparel te midden van alle voorzieningen; winkels, terrassen én nog meer groen.” Theo Geldens vervolgt: “Dankzij de fantastische inzet van diverse afdelingen binnen de gemeente én de prettige samenwerking met Multi Corporation is het ons gelukt om - nog voor de komst van de nieuwe omgevingswet - dit plan vorm te geven. En zoals het er nu uitziet: tijdig te publiceren. Hiermee boeken we enorme tijdswinst wat momenteel - met de énorme vraag naar woningen - van groot belang is.”

Wonen voor iedereen

In de Woondeal, die dit voorjaar is gesloten binnen de provincie Brabant, is afgesproken dat er tot 2030 ruim 1.000 nieuwe woningen binnen Valkenswaard gerealiseerd moeten worden. Tweederde daarvan moet ‘betaalbaar’ zijn. Met Valkenstaete gaan de gemeente en Multi Corporation een stap verder. Maar liefst 82 procent van de woningen zijn betaalbaar door een prijshantering van maximaal 355.000 euro. Zoals gezegd is 30 procent van de woningen voor de sociale huursector bestemd. Hiermee is wonen in hartje centrum ook haalbaar voor mensen met een kleinere beurs.

Hoe verder?

Het college B&W van Valkenswaard is akkoord met het stedenbouwkundig plan Valkenstaete zoals dat nu voorligt. Multi Corporation streeft ernaar het ontwerp bestemmingsplan dit jaar nog ter inzage leggen. Voordat dit gebeurt, wordt het plan uitvoerig getoetst aan diverse bouwbeleidsuitgangspunten. Denk ook bijvoorbeeld aan parkeren, omgaan met hittestress en wateroverlast bij extreme regen. Wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen het inzien en eventueel een reactie indienen. Als alle reacties zijn bekeken en zo nodig verwerkt, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan uiteindelijk vast.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie