Luister
muziek
14 januari 2022 - 17:06
Deel dit artikel:

Valkenswaard en Heeze-Leende sturen samen brandbrief aan Rutte: 'Dit kan zo niet meer'

In navolging van de burgemeesters van de 21 gemeenten in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en de collega-wethouders Economische Zaken (EZ) van de zes Peelgemeenten sturen twee portefeuillehouders EZ van de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende een brandbrief naar de minister-president en de ministers van EZ en VWS.

valkenswaard24
  / Stijn van Mierlo
  • Beeld - Martijn Beekman
Advertentie

In de brief wordt het ministerie opgeroepen om maatwerk te leveren voor de tegemoetkoming die de ondernemers krijgen vanuit het Rijk en te zoeken naar mogelijkheden om de sectoren toch op verantwoorde wijze hun werkzaamheden te kunnen laten hervatten.

Wethouder Jan de Bruijn: “We doen deze extra oproep vanuit Valkenswaard en Heeze-Leende, omdat er noodkreten van ondernemers uit onze gemeenten binnenkomen dat het voor hen niet meer haalbaar is om het hoofd boven water te houden. Met name voor startende ondernemers, maar ook voor financieel gezonde ondernemingen, komt er onvoldoende compensatie vanuit Den Haag om hun toko in stand te houden. Vorig jaar hebben deze ondernemers laten zien dat het met extra maatregelen lukt om hun winkels en zaken open te laten zonder dat het leidt tot toename van besmettingen”.

Door deze brandbrief te versturen willen de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende laten zien dat zij de ondernemers een hart onder de riem willen steken en de leefbaarheid in de dorpen willen behouden.

Hieronder lees je de volledige brandbrief:

Geachte minister-president, ministers van EZ en VWS,

Dit kan zo niet meer. De sluiting van de niet-essentiële winkels is voor ondernemers niet meer vol te houden. Zij zien met lede ogen toe hoe publiek online winkelt of gaat winkelen vlak over de grens. De horeca is al heel hard geraakt, maar op deze manier gaan gezonde retail bedrijven ook onnodig ten onder en blijven ondernemers met grote schulden achter. Ook met enorme mentale gevolgen, ook voor hun partners en gezinnen.

In de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende is in de afgelopen dagen op verschillende manieren door ondernemers uiting gegeven dat de rek er helemaal uit is. Een aantal ondernemers uit Valkenswaard heeft hun zorgen geuit. Winkeliers, lid van de HeezerWinkeliersVereniging hebben burgemeester Paul Verhoeven individueel per mail gevraagd om een pleidooi te doen bij de Veiligheidsraad om de winkels weer te openen. Ook Ondernemers Vereniging Leende en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Heeze-Leende hebben aangegeven dit initiatief van harte te ondersteunen.

Dit zijn enkele voorbeelden van noodkreten die de laatste tijd meer en meer gehoord worden in gesprekken met ondernemers uit de zogenaamde “niet-essentiële sector”. Zij worden zowel financieel als mentaal hard geraakt. Starters moeten het opgeven en de financiële steun is onvoldoende. In te veel gevallen zorgen de criteria, die aan de steunmaatregelen gekoppeld zijn, ervoor dat men daarvoor niet in aanmerking komt. Met name starters, die waardering voor hun lef en durf verdienen, worden niet of onvoldoende gecompenseerd.

De coronapandemie is helaas nog niet uitgewoed. Ook wij, de colleges van B&W van Valkenswaard en Heeze-Leende en haar ondernemers kijken met grote bezorgdheid naar de huidige besmettingscijfers. Maar toch zien we kansen genoeg om ook de niet-essentiële winkels de deuren weer te laten openen.

De hartenkreet die wij in deze brief uiten is niet gericht op de virusbestrijding. Dat moet gebeuren en daar staan wij volledig achter. Wel vragen wij uw aandacht voor de gevolgen die met name de ondernemers uit de niet-essentiële sector op dit moment ondervinden (denk aan horecabedrijven, retailers, kappers, kleine zelfstandigen en culturele instellingen). Als u bijvoorbeeld naar de retail-ondernemers kijkt, dan leveren zij een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van dorpen en steden. We zien tal van ondernemers die jarenlang hard hebben gewerkt, een prima renderend bedrijf hebben opgebouwd en nu diep in de schulden zitten. Mensen die het niet meer kunnen opbrengen om wéér iets nieuws te gaan verzinnen om nog een klein beetje omzet binnen te halen.

Retailers en Horeca zijn van groot belang als het gaat om vitaliteit, leefbaarheid en saamhorigheid van een gemeente. U kunt zich voorstellen dat na de jarenlange problematiek in het kader van het terugdringen van leegstand in winkelstraten, we deze ondernemers moeten koesteren en volledig willen compenseren. Met name maatwerk is hierbij van belang, omdat 100% compensatie TVL in de praktijk geen 100% is. Ook de 85% NOW compensatie is in de praktijk geen 85%. De steunmaatregelen zijn onvoldoende. Daarnaast zijn zij na de eerste persconferentie massaal gaan inkopen en verraste de tweede persconferentie hen volkomen. Een groot deel van de producten zijn inmiddels onverkoopbaar. Dit is dubbel verlies. Hier zou wat ons betreft extra rekening mee gehouden moeten worden in de compensatie van ondernemers.

We doen daarom hierbij een oproep om voor de korte termijn verlichting van de maatregelen voor deze sector mogelijk te maken. Dit is voor onze ondernemers letterlijk van levensbelang. Maak de maatregelen duidelijk, logisch en praktisch uitvoerbaar. Er zijn namelijk voldoende mogelijkheden om veilig open te gaan, zoals blijkt uit de adviezen (protocollen) van Inretail en Koninklijke Horeca Nederland.

Ook vragen we u dringend om voor de langere termijn een strategie te ontwikkelen, waarbij de niet-essentiële sector meer mogelijkheden krijgt om hun bedrijf/bedrijven op een verantwoorde manier draaiend te houden, zeker omdat COVID op zowel de korte als middellange termijn onderdeel zal blijven van onze samenleving.

Wij realiseren ons dat maatwerk ingewikkeld is, maar we vinden tegelijkertijd dat dit ons niet ontslaat van de verplichting om te zoeken hoe alle ondernemers de steun kunnen krijgen die zij nodig hebben. Het zou al helpen als u ons als gemeenten de mogelijkheid en de (financiële) ruimte biedt om maatwerk te kunnen leveren. Wij vrezen dat, als er niet meer steun komt, de maatschappelijke kosten op termijn veel hoger zijn dan het bedrag dat nu nodig is om deze sectoren overeind te houden.

Met deze brief sluiten we aan bij wat de VNG al eerder heeft gezegd: de steunpakketten moeten aanzienlijk verbeterd worden en er moet nadrukkelijk gekeken worden of ze in de praktijk voldoende zijn. Naar onze mening is dat voor de niet-essentiële sectoren op dit moment niet het geval.

We gaan graag met u in gesprek om het bovenstaande verder toe te lichten. Een afschrift van deze brief sturen wij naar de leden van de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet,

Namens colleges van B&W Valkenswaard en Heeze-Leende

Anton Ederveen,
Burgemeester gemeente Valkenswaard

Paul Verhoeven,
Burgemeester gemeente Heeze-Leende

Theo Geldens,
Wethouder Economie Gemeente Valkenswaard

Jan de Bruijn,
Wethouder Economie Gemeente Heeze-Leende 

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie