Luister
Live
30 juli 2022 - 06:10
Deel dit artikel:

Felie Spooren vertrekt als pastoor uit Valkenswaard: 'Ik ben heel graag hier'

Op 1 oktober is het zo ver: Felie Spooren verruilt die dag officieel de Valkenswaardse pastorie aan de Markt voor de Oirschotse pastorij aan de Nieuwstraat. Om die reden staat hij uitvoerig stil bij de periode van zijn Valkenswaardse pastoraat.

valkenswaard24
  / Evert Meijs
  • Beeld - Evert Meijs

“Het is inmiddels al drie tot vier maanden geleden dat ik werd benaderd door de vertegenwoordiger van de bisschop, met de vraag om eens na te denken over een benoeming in Oirschot”, zo begint de parochieherder het gesprek. Het komt niet helemaal als een verrassing, want een tijdje daarvoor - in de periode dat Felie Spooren herstelt van een operatie - spreekt de vertegenwoordiger van de bisschop al eens met hem over een mogelijke switch.

Op zich is het niet vreemd dat priesters na verloop van tijd een andere post krijgen. “Kapelaans werden vroeger veel vaker overgeplaatst in de wetenschap rond hun vijftigste ergens tot pastoor benoemd te worden. Dat is niet meer zo. Nu kijkt het bisdom naar alle parochies waarvoor ze verantwoordelijk is, en probeert een zo evenredig mogelijke verdeling te maken van de pastores en priesters.” Felie Spooren benadrukt enkele malen dat hij een priester van het bisdom is en bereid is om serieus om te gaan met de koers die vanuit Den Bosch wordt uitgezet. “Ik vind het prettig dat het bisdom meedenkt over mijn toekomst.”

Graag in Valkenswaard

Intussen is de pastoor-deken tien jaar verbonden aan Valkenswaard en heeft hij een dubbel gevoel bij de overstap. “Ik ben heel graag hier. Daarom verdrong ik soms het idee om te vertrekken en andere keren liet ik het toe. Ge voelt in elk geval dat de Kempen het gebied is waar ik me goed voel. De Brabantse gemoedelijkheid bestáát, hè?”

Tijdens het gesprek blijkt duidelijk dat de gastheer (69) op en top priester is en daarmee ook graag wil delen in de zorgen die het bisdom heeft bij de benoemingen van priesters over de twaalf dekenaten. Ook voor wat betreft de kerkgebouwen heeft hij samen met het kerkbestuur een duidelijk statement afgegeven: elke kern een eigen kerkgebouw of ontmoetingsruimte om samen te komen. “Het is belangrijk om een eigen plek te hebben. Dat staat ook op papier en is met het bisdom gecommuniceerd.”, aldus Felie Spooren, die zijn werk graag tot aan het einde van zijn leven wil voortzetten. Waarom? Felie Spooren: “Ik wil heel graag als priester de sacramenten vieren, dat staat voorop. Ook wil ik dienstbaar zijn aan de gemeenschap waarmee ik verbonden ben. Ik vind het fijn om lief en leed te delen. Het is een bezieling die je hebt. Bovendien wil ik het geloof graag handen en voeten geven en het geloof in Jezus Christus vanuit mijn eigen taak, ambt en eigen persoonlijkheid doorgeven, want dat is heel hard nodig. De noodzaak hiertoe voel ik als heel erg dringend.”

Hoogte- en dieptepunten

Als je vraagt naar de hoogtepunten tijdens zijn priesterschap vertelt de pastoor-deken onmiddellijk over de dagen dat het beeld van de Zoete Moeder van de Sint Jan van Den Bosch naar Geldrop mocht komen. “Ik was daar toen pastoor en het was een geweldig gebeuren. Enkele jaren later vierden we in Geldrop het geloofsfeest. Er kwamen toen zo veel mensen op de been, dat was werkelijk ontroerend.” Voor de periode Valkenswaard geldt het Handelweekend als één van de hoogtepunten van het jaar. “Zeker dit jaar, waarbij iedereen riep: tot volgend jaar, terwijl ik als enige al wist dat ik zou gaan vertrekken. En ik moest zwijgen.”

Ook de jaarlijkse carnavalsmis is voor Felie Spooren een hoogtepunt. “Jong en oud beleeft daar vreugde aan en dat doet me goed.” Het derde hoogtepunt is voor de priester het Passiespel, dat al meer dan twintig jaar wordt opgevoerd in Valkenswaard. Dieptepunten tijdens zijn pastoraat noemt de vertrekkende pastoor-deken extra-trieste sterfgevallen, zoals een zelfdoding of een jong iemand die dodelijk verongelukt. “Dat zijn overlijdens die je bijblijven”, aldus de pastoor-deken.

Iets nieuws

Na het besluit om te verhuizen heeft de Valkenswaardse pastoor contact met zijn Oirschotse collega. Als nieuwe domicilie wordt de pastorie enkele malen bekeken. Op de vraag wat er nadien in zijn hoofd omgaat, zegt hij: “Ik kwam thuis en dacht: waar kan ik al mijn boeken kwijt? Het zal ook wel wennen zijn dat de pastorie áchter het parochiecentrum ligt en ik zal er als enige gaan wonen, zonder huisgenoten. Dat is dus allemaal heel anders dan nu. Er is wel een pastoraal team, maar zij wonen ergens anders. Dus voor mij is dit iets nieuws, want ik ben al jaren gewend om met meerderen op een pastorie te wonen.” Desondanks gaat Felie Spooren vol goede moed de nieuwe uitdaging aan, in een prachtige Sint Petrusbasiliek in een Kempisch dorp. Hij aarzelt niet. “De parochie staat bekend als een goede parochie.”

'Houdoe'

Het gesprek eindigt in grote dankbaarheid voor de warmte en het meeleven van de afgelopen jaren. “Dankbaarheid naar de vrijwilligers van de grote parochie Valkenswaard – Borkel en Schaft – Dommelen – Aalst en Waalre. Zij zijn heel kostbaar en belangrijk. Dankbaarheid ook naar de collega’s van het pastorale team. Ik denk dat zij die dankbaarheid wel voelen en zien.” Met een brede glimlach opent pastoor-deken Felie Spooren daarna de monumentale voordeur van de pastorie en roept ‘houdoe’.

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug